Ανάλυση 1ου Αποσπάσματος – Μέρος Α’

July 4, 2007 at 9:40 pm (Uncategorized) ()

Σημεία κλειδιά:

1) Το γεγονός ότι ο Σιμπλίκιος κάνει παράθεση με τα λόγια του Αριστοτέλη σημαίνει ότι πρόκειται για γνήσιο απόσπασμα από το έργο του Αριστοτέλη “ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ”

2) Ορισμοί:

ΔΕΝ: (κάτι) ουδέτερο του ΔΕΙΣ (αντωνυμία: τις, κάποιος).

ΟΥΔΕΝ:(κανένα) αντίθετο του ΔΕΝ (ΟΥΔΕΙΣ-ΟΥΔΕΜΙΑ-ΟΥΔΕΝ)

ΚΕΝΟΣ: (στερημένος περιεχομένου,άδειος)

ΑΠΕΙΡΟΣ: (1η σημασία: άνευ πέρατος, ατέρμων, 2η σημασία: αναρίθμητος, 3η σημασία: άνευ διεξόδου, περίκλειστος)

ΝΑΣΤΟΣ : (επίθετο: ναστός-η-ον, ο ισχυρώς πεπιεσμένος, πυκνός, στερεός, ρήμα: νάσσω(θλίβω, ισχυρώς πιέζω, πατώ))

ΟΝ:(υπαρκτό, υπάρχον. Μετοχή του ΕΙΜΙ(ΩΝ-ΟΥΣΑ-ΟΝ/ΕΩΝ, ΕΟΥΣΑ, ΕΟΝ: υπάρχω, υφίσταμαι)

Κείμενο: ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΕΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΜΕΝ ΤΟΠΟΝ ΤΟΙΣΔΕ ΤΟΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙ ΤΩΙ ΤΕ ΚΕΝΩΙ ΚΑΙ ΤΩΙ ΟΥΔΕΝΙ ΚΑΙ ΤΩΙ ΑΠΕΙΡΩΙ, ΤΩΝ ΔΕ ΟΥΣΙΩΝ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΩΙ ΤΕ ΔΕΝΙ ΚΑΙ ΤΩΙ ΝΑΣΤΩΙ ΚΑΙ ΤΩΙ ΟΝΤΙ.

Ανάλυση: Σύμφωνα με την ατομική θεωρία το ΟΝ-ΔΕΝ-ΝΑΣΤΟΝ υπάρχει σε ένα τόπο που είναι κενός, χωρίς περιεχόμενα και χωρίς όρια.

Ο Δημόκριτος τόσο το το ΟΝ όσο και τον τόπο που βρίσκεται το ΟΝ (το Κενό) τα προσδιορίζει με μετοχές, επίθετα και αντωνυμίες (αντωνυμία=αντί ονόματος) και όχι με όνοματα. Η ίδια η λέξη “άτομον” είναι επίθετο και σημαίνει μη-τεμνόμενος.

Σύμφωνα με το απόσπασμα το ΟΝ που έχει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά δημιουργεί με μηχανικό τρόπο αυτό που είναι αντιληπτό στις αισθήσεις ως ύλη και υλοενέργεια. Τα άτομα αλληλεπιδρούν με συγκεκριμένους τρόπους και ανάλογα με τις ιδιότητες τους και δημιουργούν τα αισθητά πράγματα.

Κείμενο: ΦΥΣΙΝ ΜΕΝΤΟΙ ΜΙΑ ΕΞ ΕΚΕΙΝΩΝ ΚΑΤ’ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΟΥΔ’ ΗΝΤΙΝΑΟΥΝ ΓΕΝΝΑΙ. ΚΟΜΙΔΗΙ ΓΑΡ ΕΥΗΘΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΥΟ Ή ΤΑ ΠΛΕΙΟΝΑ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΑΝ ΠΟΤΕ ΕΝ.

Από την μηχανική αλληλεπίδραση των ατόμων προκύπτουν τα αισθητά πράγματα αλλά δεν προκύπτει ΦΥΣΗ. Φύσει υπάρχουν μόνο τα άτομα και το κενό. Η φύση του όντος είναι μια. Όλα τα άτομα έχουν μια φύση και αυτή είναι η υλική τους φύση, η οποία είναι και το μόνο που υπάρχει.

Ερώτηση: Το κενό υπάρχει;

Απάντηση: Υπάρχει ο τόπος στον οποίο βρίσκονται τα άτομα και ο οποίος είναι κενός. Τα άτομα και το κενό είναι και τα δύο ΟΝ.

Αυτό που δεν υπάρχει είναι το μη-ΟΝ, το μαθηματικό και φιλοσοφικό μηδέν.

Όπως θα φανεί αργότερα από το σύνολο των αποσπασμάτων που αφορούν την ατομική θεωρία, το φιλοσοφικό κενό των ατομικών φιλοσόφων αντιστοιχεί στο κβαντικό κενό της σύγχρονης φυσικής.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: