Ανάλυση 1ου Αποσπάσματος – Μέρος Β’

July 5, 2007 at 6:58 pm (Uncategorized) ()

κείμενο: ΕΙ ΤΟΙΝΥΝ Η ΜΕΝ ΓΕΝΕΣΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΣΤΙΝ, Η ΔΕ ΦΘΟΡΑ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ, ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΝ ΑΛΛΟΙΩΣΙΣ ΑΝ ΕΙΗ Η ΓΕΝΕΣΙΣ.

Ορισμοί:

ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ: συνένωσις, ο δια συνενώσεως στοιχείων σχηματισμός, σύνθετος ουσία

ρήμα ΣΥΓΚΡΙΝΩ: σχηματίζω στερεά ουσία δια συμπήξεως, δια καθιζήσεως.

ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ: διαχωρισμός, διάλυσις, διαμάχη, διαγώνισμα, διαφόρισις, διαφοροποίησις

ρήμα ΔΙΑΚΡΙΝΩ: διαχωρίζω, ξεχωρίζω

Σχόλιο:

Η διαφορά της επιστήμης από την μεταφυσική είναι ότι η επιστήμη συστηματοποιεί μέσω του ορθού λόγου συμβάντα που συμβαίνουν στον αντικειμενικό υλοενεργειακό χωροχρόνο. Οι δύο παραπάνω λέξεις (σύγκριση και διάκριση) στην σημερινή γλώσσα έχουν υποκειμενική σχεδόν μεταφυσική σημασία, αφορούν υποκειμενικές εσωτερικές κρίσεις του παρατηρητή. Στην ατομική ορολογία όμως έχουν αποκλειστικά αντικειμενική σημασία, δηλαδή αφορούν συμβάντα στον αντικειμενικό χωροχρόνο, στο υπαρκτό ατομικό κένο που αφορούν υπαρκτές αντικειμενικές καταστάσεις των ατόμων. Είναι λοιπόν επιστημονικοί όροι και οι δύο όροι και ειδικά ο όρος ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ και η χαμένη του σήμερα σημασία “συνένωση” περιλαμβάνει σαφές υλοενεργειακό περιεχόμενο που φαίνεται καθαρά στην ερμηνεία του ρήματος ΣΥΓΚΡΙΝΩ (σχηματίζω στερεά ουσία δια συμπήξεως). Το νόημα της φράσης είναι ότι τα υλικά σώματα σχηματίζονται από τα άτομα με την δαπάνη ενέργειας. Επίσης οι όροι ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ και ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ καλύπτουν τόσο τους ελεατικούς όρους περί ενότητας του όντος, καθώς και τους ηρακλείτιους όρους περί ενότητας των αντιθέτων. ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ και ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ δεν είναι αντιθετικοί και δυιστικοί όροι αλλά ενωτικοί και ενιστικοί όπως φαίνεται και από την τελευταία φράση του αποσπάσματος:

ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΝ ΑΛΛΟΙΩΣΙΣ ΑΝ ΕΙΗ Η ΓΕΝΕΣΙΣ

στην τυπική ιδεαλιστική ορολογία ο όρος ΑΛΛΟΙΩΣΙΣ σημαίνει κάτι κακό, στην επιστημονική ενιστική ορολογία αλλά και στην αρχαία ελληνική γλώσσα η λέξη ΑΛΛΟΙΩΣΙΣ σημαίνει: μεταβολή, μετατροπή.

Λέει λοιπόν ο Αριστοτέλης ότι η γέννηση για τον Δημόκριτο είναι ένα είδος μετατροπής κάποιας αρχικής ουσίας. Πράγματι όλες οι επιστημονικές όψεις οποιασδήποτε διαδικασίας γέννησης και δημιουργίας στο σύμπαν αποτελούν διαδικασίες μετατροπής υλοενέργειας.

Προφανώς ο Δημόκριτος στα αντίστοιχα έργα του θα είχε πολλές σελίδες περιγράφοντας πως γίνεται η ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ,η ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ και η ΑΛΛΟΙΩΣΙΣ και θα ανέλυε επιστημονικά όλες τις ορολογίες που χρησιμοποιεί.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: