Απόσπασμα 2ο: Διογένης Λαέρτιος – Δημόκριτος

July 5, 2007 at 7:01 pm (Uncategorized) ()

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΒΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΒΔΗΡΙΤΗΣ

 

 

 

ΔΟΚΕΙ ΔΕ ΑΥΤΩΙ ΤΑΔΕ. ΑΡΧΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΑΤΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΝ, ΤΑ Δ’ ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΝΕΝΟΜΙΣΘΑΙ. ΑΠΕΙΡΟΥΣ ΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΜΟΥΣ ΓΕΝΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΘΑΡΤΟΥΣ. ΜΗΔΕΝ ΤΕ ΕΚ ΤΟΥ ΜΗ ΟΝΤΟΣ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΜΗΔΕ ΕΙΣ ΤΟ ΜΗ ΟΝ ΦΘΕΙΡΕΣΑΙ. ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΤΟΜΟΥΣ ΔΕ ΑΠΕΙΡΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ, ΦΕΡΕΣΘΑΙ Δ’ ΕΝ ΤΩΙ ΟΛΩΙ ΔΙΝΟΥΜΕΝΑΣ, ΚΑΙ ΟΥΤΩ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΜΑΤΑ ΓΕΝΝΑΝ, ΠΥΡ, ΥΔΩΡ, ΑΕΡΑ, ΓΗΝ.

 

ΕΙΝΑΙ ΓΑΡ ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΕΞ ΑΤΟΜΩΝ ΤΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΑΠΕΡ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ. ΤΟΝ ΤΕ ΗΛΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ ΕΚ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΩΝ ΟΓΚΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΣΘΑΙ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΟΜΟΙΩΣ. ΗΝ ΚΑΤΑ ΝΟΥΝ ΤΑΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ.

 

ΟΡΑΝ Δ’ ΗΜΑΣ ΚΑΤ’ ΕΙΔΩΛΩΝ ΕΜΠΤΩΣΕΙΣ.

 

ΠΑΝΤΑ ΤΕ ΚΑΤ’ ΑΝΑΓΚΗΝ ΓΙΝΕΣΘΑΙ, ΤΗΣ ΔΙΝΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΠΑΝΤΩΝ, ΗΝ ΑΝΑΓΚΗΝ ΛΕΓΕΙΝ. …..

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΟΜΩΙ ΕΙΝΑΙ, ΦΥΣΕΙ Δ’ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΚΕΝΟΝ

 

Μετάφραση:

 

Να ποιές είναι οι θεωρίες του: αρχές όλων των πραγμάτων είναι τα άτομα και το κενό. Κάθετι άλλο είναι απλή δοξασία. Οι κόσμοι είναι άπειροι, γεννιούνται και πεθαίνουν. Τίποτε δεν γεννιέται από το μη ον ούτε πεθαίνει μέσα στο μη ον. Και τα άτομα είναι άπειρα στο μέγεθος και στο πλήθος. Κινούνται υπό τη μορφή δίνης μέσα στο όλον, κι έτσι δημιουργούν όλα τα πράγματα, που σχηματίζονται από συνένωση: τη φωτιά, το νερό, τον αέρα και τη γη, που είναι ενώσεις καθορισμένων ατόμων. Τα άτομα είναι, λόγω της συμπαγούς [στερεής] φύσης τους, αμετάβλητα και αναλλοίωτα. Ο ήλιος και η σελήνη έχουν προκύψει από συνένωση τέτοιων λείων και στρογγυλών μαζών, όπως και η ψυχή, που ταυτίζεται με το νου. Το ότι βλέπουμε είναι αποτέλεσμα της πρόσπτωσης εικόνων (ειδώλων) [στο μάτι].

 

Όλα συμβαίνουν κατ’ ανάγκη, επειδή η δίνη είναι η αιτία της γένεσης όλων των πραγμάτων. Ο Δημόκριτος ονομάζει την δίνη «ανάγκη».

 

…….

 

Για αυτόν οι ιδιότητες των πραγμάτων υπάρχουν κατά σύμβαση, ενώ το κενό και τα άτομα υπάρχουν εκ φύσεως.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: