Σχόλια 2ου Αποσπάσματος

July 7, 2007 at 6:29 pm (Uncategorized) ()

κείμενο: ΦΕΡΕΣΘΑΙ Δ’ ΕΝ ΤΩΙ ΟΛΩΙ ΔΙΝΟΥΜΕΝΑΣ, ΚΑΙ ΟΥΤΩ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΜΑΤΑ ΓΕΝΝΑΝ, ΠΥΡ, ΥΔΩΡ, ΑΕΡΑ, ΓΗΝ

ΣΥΓΚΡΙΜΑ: σώμα σύνθετον, βλ.1ο αποσπ: ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ

άλλο ένα στοιχείο ότι η λέξη ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ είναι γνήσιος ατομικός όρος.

ΔΙΝΟΥΜΕΝΟΣ: μτχ από το ρήμα: ΔΙΝΩ(-ΕΩ): στροβιλίζω, στριφογυρίζω, κατευθυύν, κινώ τι κυκλικώς. παράγωγο: ΔΙΝΟΣ: στρόβιλος, δίνη
Η λέξη Δίνη είναι πολύ σημαντική στην ατομική ορολογία. Όπως φαίνεται και την συνέχεια του αποσπάσματος:

κείμενο: ΠΑΝΤΑ ΤΕ ΚΑΤ’ ΑΝΑΓΚΗΝ ΓΙΝΕΣΘΑΙ, ΤΗΣ ΔΙΝΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΠΑΝΤΩΝ, ΗΝ ΑΝΑΓΚΗΝ ΛΕΓΕΙΝ. …..

ο Δημόκριτος αποκαλεί την Δίνη “Ανάγκη” και σχετίζεται αιτιακά με την γένεση των πάντων. Συνεπώς η Δίνη είναι θεμελιακή κοσμολογική αρχή, μια ενσωματωμένη ιδιότητα του Όντος. Η λέξη ΑΝΑΓΚΗ σημαίνει: το αναπόφευκτο, το υπό των πραγμάτων επιβαλλόμενον.

Η ΔΙΝΗ-ΑΝΑΓΚΗ λοιπόν είναι καθολικός κανόνας γένεσης, κάτι που ταυτίζεται τόσο με την σύγχρονη έννοια του καθολικού φυσικού νόμου(π.χ της εντροπίας) όσο και με την αναγκαστικό σχηματισμό μορφών υπό την επίδραση των φυσικών νόμων. Τέτοιες μορφές είναι π.χ οι μορφές φράκταλ που σχηματίζονται στα διάφορα επίπεδα αυτόοργάνωσης της ύλης.

κείμενο: ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΟΜΩΙ ΕΙΝΑΙ, ΦΥΣΕΙ Δ’ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΚΕΝΟΝ

ΠΟΙΟΤΗΣ: μέγεθος, όγκος. Η αρχαία σημασία της λέξης ΠΟΙΟΤΗΣ δεν είναι αφηρημένη αλλά μιλάει για ενσωματωμένα χαρακτηριστικά της ύλης όπως το μέγεθος και ο όγκος. Επιπλέον σύμφωνα με την ατομική θεωρία οι “ποιότητες” των πραγμάτων υπάρχουν ΝΟΜΩΙ. Η αρχαία σημασία της λέξης ΝΟΜΟΣ είναι : παν ότι απονέμεται, ότι κατέχει τις. Οι ιδιότητες των πραγμάτων υπάρχουν αφού αποκτηθούν από τα πράγματα αφού αυτά γεννηθούν από τα άτομα, δηλαδή δεν υπάρχουν πριν αποκτηθούν και δεν υπάρχουν εκτός της διάταξης και της συγκέντρωσης των ατόμων.

Τα ΑΤΟΜΑ όμως και το ΚΕΝΟ υπάρχουν ΦΥΣΕΙ. Δηλαδή τα άτομα και το κενό είναι αυθύπαρκτα και είναι τα μόνα που υπάρχουν πραγματικα και κυριολεκτικά.

ΦΥΣΙΣ: τοιάυτη υπόστασις όντος τίνος

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: