Σχόλια 3ου Αποσπάσματος

July 11, 2007 at 5:25 pm (Uncategorized) ()

Κείμενο: είναι δε πάντα τας ατόμους ιδέας υπ’ αυτού καλουμένας, ετερον δε μηδέν.

Λαμβανομένου υπόψην ότι ένα από τα 70 βιβλία του Δημόκριτου λεγόταν “ΠΕΡΙ ΙΔΕΩΝ” και σε συνδυασμό με το παραπάνω απόσπασμα, γίνεται σαφές ότι ο όρος “ΙΔΕΑ” έχει επιστημονική σημασία στην ατομική θεωρία. Οι μετέπειτα ιδεαλιστικές ερμηνείες της λέξης ΙΔΕΑ είναι διαστροφές της πραγματικής αντικειμενικής σημασίας της λέξης αυτής.

Στα νέα ελληνικά έχει ξεμείνει μια τέτοια αρχαία σημασία σε φράσεις όπως: “Μια ιδέα από…..”, δηλαδή ένα μικρό μέγεθος ενός υλικού.

Οι ερμηνείες του λεξικού είναι οι εξής:

ΙΔΕΑ: μορφή, είδος, τρόπος, είδος(λογικό) γενική τις αρχή ταξινομήσεως.

Όπως θα φανεί και από άλλα αποσπάσματα ο όρος ΙΔΕΑ στην ατομική θεωρία σχετίζεται με τις μορφογεννητικές αρχές της ύλης. Δηλαδή το πως προκύπτουν σχήματα και μορφές των όντων από τα άτομα και τα στοιχεία. Η μορφογέννεση έχει αναπτυχθεί πρόσφατα και μάλιστα την πρώτη θεωρητική έρευνα στην σύγχρονη εποχή έκανε ο Alan Turing ο πρωτοπόρος της επιστήμης της Πληροφορικής στον 20ο αιώνα. Επιπλέον ο όρος ΙΔΕΑ έχει και βαθύ μαθηματικό υπόβαθρο. Το βιβλίο ΠΕΡΙ ΙΔΕΩΝ του Δημόκριτου σίγουρα θα είχε τέτοιες διδαχές όπου θα βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο οι φυσικομαθηματικές αρχές μορφογέννεσης.

Το έργο του Turing για την μορφογέννεση:

http://www.journals.royalsoc.ac.uk/content/5141749w6040336x/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: