7ο Απόσπασμα: Αέτιος

July 17, 2007 at 8:34 pm (Uncategorized) ()

Κείμενο:

ΟΙ ΜΕΝ ΑΛΛΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΕΜΨΥΧΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ <ΚΑΙ> ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟΝ. ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΔΕΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΟΥΤΩΝ ΦΥΣΕΙ ΔΕ ΑΛΟΓΩ ΕΚ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΥΝΕΣΤΩΤΑ.

Μετάφραση:

Όλοι οι άλλοι λοιπόν, θεωρούν ότι ο κόσμος είναι έμψυχος και διοικούμενος από την πρόνοια. Ο Λεύκιππος, όμως, ο Δημόκριτος και ο Επίκουρος, αλλά και όσοι εισηγούνται την ύπαρξη των ατόμων και του κενού, θεωρούν ότι ο κόσμος δεν είναι τίποτα από τα δύο (παραπάνω), αλλά σχηματίστηκε χάρη σε κάποια άλογη φυσική διαδικασία.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: