Συνέχεια Σχολίων 10ου Αποσπάσματος

July 26, 2007 at 5:12 pm (Uncategorized) ()

Είδαμε στο 10ο απόσπασμα ότι ο Δημόκριτος είχε θεωρήσει ότι τα άτομα-άτμητα συστατικά του Όντος διαφέρουν μεταξύ τους σύμφωνα με έναν πίνακα ιδιοτήτων. Ο πίνακας αυτός φαίνεται στο προηγούμενο post. Το βασικό ερώτημα είναι: γιατί ο Δημόκριτος δεν έμεινε μόνο στην πιο απλή ιδιότητα που συνέλαβε, ότι δηλαδή τα άτομα σχηματίζουν τα σώματα όπως τα γράμματα τις λέξεις, αλλά θεώρησε ένα σύνολο ιδιοτήτων για τα άτομα.

Η άποψη μου είναι η εξής: Ο ελεατικός υλομονισμός όπως εκφράζεται από τον Παρμενίδη, απαιτεί το Όν να αποτελείται από μια Ουσία. Η μια υλικη-οντική ουσία είναι καθολική, δηλαδή ότι υπάρχει αποτελείται από αυτήν την ενιαία υλική-οντική ουσία. Ο ατομικός υλομονισμός όπως εκφράζεται από τον Λεύκιππο και τον Δημόκριτο θεωρεί το οντικό Όν ώς ΑΤΟΜΑ και ΚΕΝΟ. Το ΚΕΝΟ δεν είναι μη-Όν, δεν είναι αντίθετο του Όντος αλλά το ίδιο είναι υπαρκτό, είναι και αυτό Όν και φυσικά και αυτό αποτελείται από την ίδια οντική υλική ουσία, όπως λέει και ο Αριστοτέλης:

“ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΔΕ ΚΑΙ Ο ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΝ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΟΝ ΕΙΝΑΙ ΦΑΣΙΝ….. ΑΙΤΙΑ ΔΕ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ ΤΑΥΤΑ ΩΣ ΥΛΗΝ”

Για τα ΑΤΟΜΑ ο Δημόκριτος λέει ότι είναι δομικά στοιχεία των σωμάτων και εξ’ αιτίας των ιδιοτήτων των μικροσκοπικών ατόμων διαφέρουν και οι μακροσκοπικές ιδιότητες των σωμάτων. Οι ιδιότητες των σωμάτων δηλαδή αναδύονται μέσω ενός μηχανιστικού τρόπου από τα άτομα όταν αυτά συσσωρεύονται και συσσωματόνονται για να δημιουργήσουν τα σώματα.

Η σκέψη του Δημόκριτου λοιπόν προσανατολίζεται στο να ερμηνεύσει το πως από τα χωρίς ποιότητες άτομα προκύπτουν όλες οι ποιότητες των μακροσκοπικών ατόμων (χρώμα, γεύση, βάρος, πυκνότητα κτλ). Είναι τόσες πολλές οι πολλαπλότητες των μακροσκοπικών ποιοτήτων των σωμάτων που δεν θα αρκούσε στον Δημόκριτο να θεωρήσει απλά την γραμμική αντιμετάθεση των ατόμων ως αιτία επιγέννεσης των μακροσκοπικών σωμάτων.

Συνεπώς πρέπει να υπάρχουν απλές μεν αλλά εξαιρετικά θεμελιακές ιδιότητες των ατόμων ενσωματωμένες σε αυτά. Ο Λεύκιππος και ο Δημόκριτος λοιπόν θεωρούν το άτομο ως οντότητα που βρίσκεται στις 3 διαστάσεις και θα πρέπει οι θεμελιακές του ιδιότητες να καλύπτουν όλες τις δυνατές καταστάσεις επιγέννεσης στις 3 διαστάσεις. Πολύ απλά λοιπόν συλλαμβάνουν σε πρώτο βαθμό και για πρώτη φορά στην ιστορία της επιστήμης το Καθιερωμένο Μοντέλο της Ύλης. Όπως θα φανεί και από τα υπόλοιπα αποσπάσματα, τα υλικά σώματα και οι δυνάμεις της ύλης, όλα θα καλύπτονται από τις λίγες αρχικές βασικές ιδιότητες.

Ο πίνακας λοιπόν του Δημόκριτου δεν είναι τίποτα άλλο από μια πρώτη προσέγγιση του παρακάτω πίνακα του Καθιερωμένου Μοντέλου και θα το αποδείξω σε όλα τα επόμενα αποσπάσματα που θα δημοσιεύσω.

STANDARD MODEL

Ο παραπάνω πίνακας περιέχει όλα τα άτομα-άτμητα σωματίδια από τα οποία αποτελείται ο κόσμος μας, τα σωματίδια ύλης και τα σωματίδια δυνάμεων. Όλα αυτά τα σωματίδια αποτελούνται από την ίδια οντική ουσία. Τα quark, τα λεπτόνια και τα μποζόνια είναι τα έσχατα δομικά συστατικά του κόσμου.

Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μην αποτελείται από άτομα-άτμητα υλικά σωματίδια. Και άν υπάρχει κάτι άλλο και αυτό θα “υλοποιείται” με υλικά σωματίδια είτε ύλη, είτε δύναμη, είτε ενέργεια όπως και αν το ονομάσουμε θα είναι είναι υλικό και θα αποτελείται από την ίδια οντική ουσία. Αυτό ακριβώς ονομάζεται ΥΛΟΜΟΝΙΣΜΟΣ.

Τα σωματίδια του Καθιερωμένου Μοντέλου έχουν ορισμένες ιδιότητες οι οποίες διαφοροποιούν το ένα από το άλλο (μάζα, φορτίο, σπιν, χρωμοδυναμικό). Αυτές οι ιδιότητες συνδυάζονται όταν τα σωματίδια συσσωματώνονται για να δημιουργήσουν τόσο τα πρωτόνια-νετρόνια όσο και τα συμπλέγματα πρωτονίων-νετρονίων με ηλεκτρόνια δηλαδή τα κακώς ορισμένα “άτομα” των στοιχείων της φύσης. Αυτά του περιοδικού πίνακα.

http://www.dayah.com/periodic/

Όλα τα παραπάνω καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό τόσο από το ελεατικό οντολογικό μοντέλο του Παρμενίδη όσο και από το ατομικό οντολογικό του Λεύκιππου και του Δημόκριτου. Οι θεωρία του Επίκουρου συμπλήρωσε το ατομικό οντολογικό μοντέλο και οι τρεις ατομικοί υλομονιστές φιλόσοφοι μπόρεσαν να προσεγγίσουν νοητικά τόσο τον αρχικό πίνακα των σωματιδίων όσο και τον δεύτερο πίνακα των στοιχείων της φύσης.

Είναι κρίμα και ντροπή για την ανθρωπότητα που δεν έχουν σωθεί τα 70 βιβλία του Δημόκριτου και τα 36 βιβλία του ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ του Επίκουρου.

Ωστόσο μέσα από αυτό το blog θα προσπαθήσω να ανασυστήσω την σκέψη των μεγάλων φιλοσόφων οι οποίοι βασισμένοι στον άτεγχτο ορθολογιστικό, θετικιστικό υλομονισμό έφτασαν στην νοητικά στην βαθύτερη γνώση της αντικειμενικής πραγματικότητας.

Όλα τα αποσπάσματα που θα ακολουθήσουν θα επιβεβαιώσουν τις παραπάνω θέσεις μου.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: