15: Επιλογή Αποσπασμάτων από το “Περί Αισθήσεων” του Θεόφραστου

August 6, 2007 at 3:47 pm (Uncategorized) ()

15.1: ΟΛΩΣ ΔΕ ΑΠΟΡΡΟΗΝ ΠΟΙΟΥΝΤΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΩΣΠΕΡ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΙ ΔΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΙΝ ΠΟΙΕΙΝ;

 

15:1: Κοντολογίς, αφού ο ίδιος (ο Δημόκριτος) υποστηρίζει ότι από την εξωτερική μορφή εκπέμπεται μια απορροή, όπως γράφει στο έργο του ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, σε τι χρειάζεται η αποτύπωση;

 

15.2: ΑΛΛ’ ΙΣΩΣ ΤΗΝ ΕΜΦΑΣΙΝ Ο ΗΛΙΟΣ ΠΟΙΕΙ [ΚΑΙ] ΤΟ ΦΩΣ ΩΣΠΕΡ {ΑΚΤΙΝΑ} ΕΠΙΦΕΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΟΨΙΝ, ΚΑΘΑΠΕΡ ΕΟΙΚΕ ΒΟΥΛΕΣΘΑΙ ΛΕΓΕΙΝ

 

15.2: Ίσως όμως να δημιουργεί την εικόνα ο ήλιος, φέρνοντας το φως στο μάτι σαν ακτίνα, όπως φαίνεται να εννοούσε ο Δημόκριτος.

 

15:3: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΜΕ ΟΥΝ ΟΥΧ ΟΜΟΙΩΣ ΛΕΓΕΙ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΜΕΝ ΤΟΙΣ ΜΕΓΕΘΕΣΙ, ΤΑ ΔΕ ΤΟΙΣ ΣΧΗΜΑΣΙΝ, ΕΝΙΑ ΔΕ ΤΑΞΗΙ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΔΙΟΡΙΖΕΙ.

 

15:3: Ο Δημόκριτος δεν μιλάει με την ίδια γλώσσα για όλα τα αισθητά, και ξεχωρίζει τα μεν από το μέγεθος τους, τα δε από το σχήμα τους, και κάποια άλλα από τη σειρά και τη θέση τους.

 

15.4: Ο ΜΕΝ ΓΑΡ ΠΑΘΗ ΠΟΙΩΝ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΣΕΩΣ ΚΑΘ’ ΑΥΤΑ ΔΙΟΡΙΖΕΙΝ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ. Ο ΔΕ ΚΑΘ’ ΑΥΤΑ ΠΟΙΩΝ ΤΑΙΣ ΟΥΣΙΑΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΣΕΩΣ ΑΠΟΔΙΔΩΣΙ.

 

15:4: Πράγματι ο Δημόκριτος που θεωρεί τα αισθητά παθήματα της αίσθησης, καθορίζει την υποκείμενη υπόσταση τους, ενώ ο Πλάτων που δέχεται μιαν υπόσταση των αισθητών καθ’ ευατήν, τα αποδίδει στα παθήματα της αίσθησης.

 

15.5: ΚΑΙΤΟΙ ΤΟ ΓΕ ΒΑΡΥ ΚΑΙ ΚΟΥΦΟΝ ΟΤΑΝ ΔΙΟΡΙΖΗΙ ΤΟΙΣ ΜΕΓΕΘΕΣΙΝ, ΑΝΑΓΚΗ ΤΑ ΑΠΛΑ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΕΧΕΙΝ ΟΡΜΗΝ ΤΗΣ ΦΟΡΑΣ, ΩΣΤΕ ΜΙΑ ΤΙΝΟΣ ΑΝ ΥΛΗΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ.

 

15.5: Επίσης, αν εξηγεί το βαρύ και το ελαφρό με βάση τα σχήματα, η αναγκαία συνέπεια είναι ότι όλα [τα σώματα] έχουν την ίδια αρχική ταχύτητα, που διέπει την κίνηση τους, πράγμα που θα σήμαινε ότι είναι φτιαγμένα από την ίδια ύλη κι έχουν την ίδια σύσταση.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: