17o Απόσπασμα: Επίκουρος “Επιστολή προς Ηρόδοτον”- Β’

August 19, 2007 at 7:57 am (Uncategorized) ()

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Καί μήν καί τών (τούτο καί εν τή πρώτη Περί φύσεως καί εν τή <ι> <δ> καί <ι> <ε> καί τή Μεγάλη επιτομή) σωμάτων τά μέν εστι συγκρίσεις τά δ’ εξ ών αι συγκρίσεις πεποίηνται. ταύτα δέ εστιν άτομα καί αμετάβλητα, είπερ μή μέλλει πάντα εις τό μή όν φθαρήσεσθαι, αλλ’ ισχύοντα υπομενείν εν ταίς διαλύσεσι τών συγκρίσεων πλήρη τήν φύσιν όντα καί ουκ έχοντα όπη ή όπως διαλυθήσεται. ώστε τάς αρχάς ατόμους αναγκαίον είναι σωμάτων φύσεις. ‘Αλλά μήν καί τό πάν άπειρόν εστι. τό γάρ πεπερασμένον άκρον έχει. τό δέ άκρον παρ’ έτερόν τι θεωρείται. <αλλά μήν τό πάν ου παρ’ έτερόν τι θεωρείται.> ώστε ουκ έχον άκρον πέρας ουκ έχει. πέρας δέ ουκ έχον άπειρον άν είη καί ου πεπερασμένον. Καί μήν καί τώ πλήθει τών σωμάτων άπειρόν εστι τό πάν καί τώ μεγέθει τού κενού. εί τε γάρ ήν τό κενόν άπειρον, τά δέ σώματα ωρισμένα, ουθαμού άν έμενε τά σώματα, αλλ’ εφέρετο κατά τό άπειρον κενόν διεσπαρμένα, ουκ έχοντα τά υπε- ρείδοντα καί στέλλοντα κατά τάς ανακοπάς. εί τε τό κενόν ήν ωρισμένον, ουκ άν είχε τά άπειρα σώματα όπου ενέστη.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Και μάλιστα από τα σώματα άλλα είναι σύνθετα κι άλλα απλά, από τα οποία τα σύνθετα έχουν γίνει. Αυτά είναι άτομα (αδιαίρετα) και αμετάβλητα, αν βέβαια δεν πρόκειται όλα να καταστραφούν στο μη ον, αλλά παραμένουν ισχυρά, όταν τα σύνθετα σώματα διαλύονται, γιατί έχουν φύση ολοκληρωμένη και επειδή είναι αδύνατον να διαλυθούν οπωσδήποτε και οπουδήποτε. Ώστε είναι αναγκαίο οι πρώτες αρχές να είναι άτμητες οντότητες. Αλλ’ όμως το σύμπαν άπειρο είναι, γιατί αυτό που είναι πεπερασμένο, έχει κάποιο άκρο. Το δε άκρο νοείται σε σύγκριση με κάποιο άλλο, επομένως αυτό που δεν έχει άκρο, δεν έχει πέρας. Και εφ’ όσον δεν έχει πέρας, άπειρο θα είναι και όχι πεπερασμένο. Και μάλιστα το σύμπαν είναι άπειρο και κατά το πλήθος των σωμάτων και ως προς το μέγεθος του κενού. Γιατί αν το κενό ήταν άπειρο, τα σώματα όμως καθορισμένα, πουθενά δεν θα έμεναν τα σώματα, αλλά θα εφέρονταν στο άπειρο κενό διεσπαρμένα, αφού δεν θα έβρισκαν στηρίγματα ή αυτά που θα τα σταματούσαν κατά τη σύγκρουση. Εάν πάλι το κενό ήταν περιορισμένο, δεν θα είχαν τα άπειρα σώματα που να σταθούν.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: