Βιβλιογραφία: Λουκρήτιος “Περί Φύσεως Πραγμάτων”

September 1, 2007 at 3:40 pm (Uncategorized) ()

Ένα επιστημονικό ποίημα κυριολεκτικά και μεταφορικά. Από τις εκδόσεις ΘΥΡΑΘΕΝ. Περιέχει τα βασικά στοιχεία της επικούρειας ατομικής θεωρίας και είναι συμπληρωματικό της “Επιστολής Προς Ηρόδοτον” του Επίκουρου.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: