20o Απόσπασμα: Επίκουρος “Επιστολή προς Ηρόδοτον”- Δ’

September 6, 2007 at 4:04 pm (Uncategorized) ()

ΚΕΙΜΕΝΟ:

 

ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΙ ΑΠΕΙΡΟΙ ΕΙΣΙΝ, ΟΙ Θ’ ΟΜΟΙΟΙ ΤΟΥΤΩ ΚΑΙ ΑΝΟΜΟΙΟΙ. ΑΙ ΤΕ ΓΑΡ ΑΤΟΜΟΙ ΑΠΕΙΡΟΙ ΟΥΣΑΙ, ΩΔ ΑΡΤΙ ΑΠΕΔΕΙΧΘΗ, ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΡΡΩΤΑΤΩ. ΟΥ ΓΑΡ ΚΑΤΑΝΗΛΩΝΤΑΙ ΑΙ ΤΟΙΑΥΤΑΙ ΑΤΟΜΟΙ, ΕΞ ΩΝ ΑΝ ΓΕΝΟΙΤΟ ΚΟΣΜΟΣ Η ΥΦ’ ΩΝ ΑΝ ΠΟΙΗΘΕΙΗ, ΟΥΤ’ ΕΙΣ ΕΝΑ ΟΥΤ’ ΕΙΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥΣ, ΟΥΘ’ ΟΣΟΙ ΤΟΙΟΥΤΟΙ ΟΥΘ’ ΟΣΟΙ ΔΙΑΦΟΡΙ ΤΟΥΤΟΙΣ. ΩΣΤΕ ΟΥΔΕΝ ΤΟ ΕΜΠΟΔΟΣΤΑΤΗΣΟΝ ΕΣΤΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΕΙΡΙΑΝ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ. ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΣΧΗΜΟΝΕΣ ΤΟΙΣ ΣΤΕΡΕΜΝΙΟΙΣ ΕΙΣΙ, ΛΕΠΤΟΤΗΣΙΝ ΑΠΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΚΡΑΝ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. ΟΥΤΕ ΓΑΡ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣΙΝ ΕΝ ΤΩ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΙ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΤΟΙΑΥΤΑΙ ΟΥΤ’ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΤΗΤΩΝ [ΓΙΝΕΣΘΑΙ], ΟΥΤΕ ΑΠΟΡΡΟΙΑΙ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΘΕΣΙΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΣΑΙ, ΗΝΠΕΡ ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΤΕΡΕΜΝΙΟΙΣ ΕΙΧΟΝ, ΤΟΥΤΟΥΣ ΔΕ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΙΔΩΛΑ ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝ. ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΜΗΔΕΜΙΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΟΨΑΝΤΩΝ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΝ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΟΝ ΕΚ ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΩ ΧΡΟΝΩ ΣΥΝΤΕΛΕΙ. ΒΡΑΔΟΥΣ ΓΑΡ ΚΑΙ ΤΑΧΟΥΣ ΑΝΤΙΚΟΠΗ ΚΑΙ ΟΥΚ ΑΝΤΙΚΟΠΗ ΟΜΟΙΩΜΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ. ΟΥ ΜΗΝ ΟΥΔ’ ΑΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑ ΛΟΓΟΥ ΘΕΩΡΗΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΕΡΟΜΕΝΟΝ ΣΩΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ – ΑΔΙΑΝΟΗΤΟΝ ΓΑΡ -, ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΣΥΝΑΦΙΚΝΟΥΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΙΣΘΗΤΩ ΧΡΟΝΩ ΟΘΕΝ ΔΗΠΟΘΕΝ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΟΥΚ ΕΞ ΟΥ ΑΝ ΠΕΡΙΛΑΒΩΜΕΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΤΟΠΟΥ ΕΣΤΑΙ ΑΦΙΣΤΑΜΕΝΟΝ, ΑΝΤΙΚΟΠΗ ΓΑΡ ΟΜΟΙΟΝ ΕΣΤΑΙ, ΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΣΟΥΤΟΥ ΤΟ ΤΑΧΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΜΗ ΑΝΤΙΚΟΠΕΝ ΚΑΤΑΛΙΠΩΜΕΝ. ΧΡΗΣΙΜΟΝ ΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΣΧΕΙΝ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ. ΕΙΘ’ ΟΤΙ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΑΙΣ ΛΕΠΤΟΤΗΣΙΝ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟΙΣ ΚΕΧΡΗΤΑΙ, ΟΥΘΕΝ ΑΝΤΙΜΑΡΤΥΡΕΙ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, ΟΘΕΝ ΚΑΙ ΤΑΧΗ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΑ ΕΧΕΙ, ΠΑΝΤΑ ΠΟΡΟΝ ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΠΕΙΡΟΙΣ ΑΥΤΩΝ ΜΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΟΠΤΕΙΝ Η ΟΛΙΓΑ ΑΝΤΙΚΟΠΤΕΙΝ, ΠΟΛΛΑΙΣ ΔΕ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΟΙΣ ΕΥΘΥΣ ΑΝΤΙΚΟΠΤΕΙΝ Η ΟΛΙΓΑ ΑΝΤΙΚΟΠΤΕΙΝ ΤΙ. ΠΡΟΣ ΤΕ ΤΟΥΤΟΙΣ, ΟΤΙ Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΑΜΑ ΝΟΗΜΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ. ΚΑΙ ΓΑΡ ΡΕΥΣΙΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΗΣ, ΟΥΚ ΕΠΙΔΗΛΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΝΑΠΛΗΡΩΣΙΝ, ΣΩΖΟΥΣΑ ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΜΝΙΟΥ ΘΕΣΙΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΠΙ ΠΟΛΥΝ ΧΡΟΝΟΝ, ΕΙ ΚΑΙ ΕΝΙΟΤΕ ΣΥΓΧΕΟΜΕΝΗ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΤΩ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΙ ΟΞΕΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΜΗ ΔΕΙΝ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΝΑΣΘΑΙ, ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΕ ΤΡΟΠΟΙ ΤΙΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΦΥΣΕΩΝ ΕΙΣΙΝ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

 

 

Αλλ’ όμως και οι κόσμοι είναι άπειροι, τόσο οι όμοιοι με τον δικό μας όσο και οι ανόμοιοι. Επειδή τα άτομα είναι άπειρα, όπως προ ολίγου αποδείχθηκε, μπορούν να πηγαίνουν ως τις πιο μακρινές αποστάσεις. Γιατί αυτού του είδους τα άτομα από τα οποία θα ήταν δυνατόν να γεννηθεί ο κόσμος ή από τα οποία θα μπορούσε να δημιουργηθεί, δεν εξαντλούνται ούτε με ένα κόσμο ούτε με πεπερασμένο αριθμό ούτε με όσους είναι τέτοιοι ούτε με όσους είναι διαφορετικοί από το δικό μας. Επομένως τίποτε δεν υπάρχει το οποίο θα σταθεί εμπόδιο στην απειρία των κόσμων. Και όμως και εικόνες υπάρχουν εκτός από τα στερεά σώματα που έχουν το ίδιο σχήμα με εκείνα και που ξεπερνούν ασύγκριτα σε λεπτότητα όλα τα πράγματα που βλέπουμε. Γιατί πραγματικά δεν είναι αδύνατο να γίνονται στο περιβάλλον ενώσεις τέτοιες ούτε να λείπουν ευνοϊκές συνθήκες για την δημιουργία – κατεργασία κοιλωμάτων και επιφανειών, ούτε οι απόρροιες να μην διατηρήσουν την ίδια θέση και τάξη που έχουν μέσα στα στερεά. Αυτούς τους τύπους είδωλα τους ονομάζουμε. Και όμως, εφ’ όσον το κενό δεν αντιστέκεται καθόλου στη δια μέσου του κίνηση, καθίσταται δυνατό να καλυφθούν αποστάσεις από τα είδωλα σε χρονικό διάστημα αδιανόητο από το νου μας. Γιατί η βραδύτητα είναι η δύναμη της αντίστασης, η οποία συντελεί στην ανακοπή της ταχύτητας, και στο σημείο αυτό δεν υπάρχει αντίσταση. Αλλά, όμως, σε χρόνο τόσο ελάχιστο, που δεν μπορεί το λογικό μας να συλλάβει, είναι δυνατόν το κινούμενο σώμα να βρεθεί σε τόπους περισσότερους από έναν – πράγμα που και αυτό είναι αδιανόητο – και είναι δυνατόν ταυτόχρονα να φθάνει σε χρόνο αισθητά αντιληπτό, από το άπειρο, από οποιοδήποτε σημείο, και άσχετα τελείως από την κίνηση που μπορούνε να αντιληφθούμε. Επειδή η αντίσταση δημιουργεί την αλλαγή κατεύθυνσης. Αυτό, μάλιστα, (γίνεται) χωρίς να υπολογίσουμε την ταχύτητά του. Είναι δε χρήσιμο να αντιληφθούμε και τούτο το στοιχείο. Έπειτα (πρέπει να αντιληφθούμε) ότι η λεπτότητα των ειδώλων δεν συγκρίνεται με τα φαινόμενα. Επομένως έχουν και ανυπέρβλητη ταχύτητα, εφ’ όσον πάντοτε βρίσκουν δίοδο για να περάσουν, διότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να εμποδίσει, αντίθετα, όμως, αν βρίσκονται πολλά μαζί και άπειρα, κατ’ εξοχήν βρίσκουν αντίσταση. Εκτός δε από αυτά πρέπει να προσθέσουμε ότι η γένεση των ειδώλων είναι γοργή όπως η σκέψη. Και διότι γίνεται από την επιφάνεια των σωμάτων συνεχής ροή χωρίς να σημειώνεται αισθητή ελάττωση στα τελευταία, γιατί εκείνο που φεύγει, αναπληρώνεται από τα άλλα είδωλα που στην πορεία αρπάζονται από τα σώματα. Ύστερα σαν φύγουν από τα σώματα τα στοιχεία των ειδώλων δεν έχουν παρά να κρατήσουν. Και πραγματικά κρατάει το καθένα για πολύ καιρό τη θέση και την τάξη που είχαν στην επιφάνεια των σωμάτων αυτών αν και μερικές φορές γίνεται σύγχυση. Μερικά από αυτά τα είδωλα σχηματίζονται πολύ γρήγορα στον αέρα γιατί δεν χρειάζεται να έχουν καμία στερεά σύσταση. Υπάρχουν και μερικοί άλλοι τρόποι που με αυτούς μπορούν να σχηματιστούν αυτά τα είδη.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: