Λέων Γ’ ο Ίσαυρος και Κωνσταντίνος ο Ε’ ο Ίσαυρος

September 28, 2007 at 8:12 pm (Uncategorized) ()

Οι δύο παραπάνω στρατηγοί-αυτοκράτορες προσπάθησαν να εξορθολογίσουν το μπάχαλο του Βυζαντίου με σειρά μέτρων το πιο επιφανειακό των οποίων ήταν η κατάργηση των εικόνων. Παράσημα που τους απέμεινε η Ιστορία είναι τα ονόματα με τα οποία περάσαν στην Ιστορία από τους τελικά νικητές παπάδες: ΣΑΡΑΚΗΝΟΦΡΩΝ, ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, ΑΛΙΤΗΡΙΟΣ ΔΡΑΚΩΝ, ΔΥΣΣΕΒΗΣ, ΘΕΟΜΑΧΟΣ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ, ΚΟΠΡΩΝΥΜΟΣ, ΚΑΒΑΛΛΙΝΟΣ.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: