Αριστοτέλους “Μετά τα φυσικά” – 12

October 12, 2007 at 8:14 pm (Uncategorized) ()

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΟ Γ΄(συνέχεια)

 Αν, λοιπόν, είναι αδύνατον τα ενάντια να ανήκουν ταυτόχρονα στο ίδιο πράγμα (ας θεωρηθούν, και στην πρόταση αυτή, ως δεδομένοι οι συνηθισμένοι προσδιορισμοί), και αν η γνώμη που είναι ενάντια σε μια άλλη είναι η αντίφαση της, είναι προφανώς αδύνατον ο ίδιος άνθρωπος να θεωρεί ταυτόχρονα ότι το ίδιο πράγμα είναι και δεν είναι, διότι, αν κάποιος έκανε λάθος σε αυτό, θα έπρεπε να έχει ταυτόχρονα ενάντιες γνώμες. Αυτός είναι ο λόγος που όλοι όσοι διατυπώνουν μια απόδειξη την ανάγουν σε αυτή την απώτατη γνώμη, διότι αυτή εκ φύσεως είναι η αρχή και όλων των άλλων αξιωμάτων.

Είχαμε μείνει στο ότι ο Αρίστοτέλης αδυνατούσε να κατανοήσει την Ηρακλείτια ενότητα των αντιθέτων. Εδώ συνεχίζει και επιμένει στην ανικανότητα του αυτή και λέει ότι είναι αδύνατον τα ενάντια να ανήκουν ταυτόχρονα στο ίδιο πράγμα. Πράγμα που δείχνει πόσο έχει μπερδέψει τις έννοιες είναι-μη είναι και ον-μη ον. Υπενθυμίζω ότι η ενότητα των αντιθέτων είναι το πρώτο βήμα προς την μονιστική αντίληψη, και ο Αριστοτέλης (σαν γνήσιος μαθητής του Πλάτωνα) είναι αδύνατον να κάνει έστω αυτό το βήμα. Μάλιστα θεωρεί ότι τα αντίθετα είναι θέμα γνώμης. Δηλαδή σε οποιοδήποτε θέμα αντιθέτων π.χ ΚΟΡΟΣ-ΠΕΙΝΑ ο Αρίστος λέει ότι ο ΚΟΡΟΣ και η ΠΕΙΝΑ είναι απλά δυο γνώμες και μάλιστα ενάντιες και σύμφωνα με την λογική του στη μια γνώμη υπάρχει το ΕΊΝΑΙ και στην άλλη το ΜΗ-ΕΙΝΑΙ. Δεν θα μάθει ποτέ ο Αρίστος ότι ο ΚΟΡΟΣ και η ΠΕΙΝΑ είναι καταστάσεις του ίδιου μηχανισμού όπως και οι εκατό ενδιάμεσες καταστάσεις τους (γιατί δεν είναι ψηφιακές καταστάσεις 0-1), ο οποίος μηχανισμός λειτουργεί καθαρά υλοενεργειακά και χωρίς γνώμες, δοξασίες και προλήψεις. Αλλά είπαμε με την ενότητα των αντιθέτων ισχύουσα δεν υπάρχει χώρος για Δυισμούς και Μανιχαισμούς.

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΟ Γ΄(συνέχεια)

4. Υπάρχουν όμως μερικοί, όπως είπαμε, που και οι ίδιοι λένε ότι μπορεί το ίδιο πράγμα να είναι και να μην είναι και ισχυρίζονται ότι μπορεί κάποιος να θεωρήσει πως έτσι έχουν τα πράγματα. Μεταξύ άλλων τη γλώσσα αυτή χρησιμοποιούν πολλοί από τους ασχολούμενους με τη φύση. Εμείς, όμως, παραδεχθήκαμε εδώ ότι για οποιοδήποτε πράγμα είναι αδύνατον να είναι και ταυτόχρονα να μην είναι και, μέσω αυτού, δείξαμε ότι αυτή είναι η πιο βέβαιη από όλες τις αρχές. Μερικοί ωστόσο, από έλλειψη παιδείας απαιτούν να αποδεικνύεται ακόμα και αυτό, διότι έλλειψη παιδείας είναι να μην γνωρίζει κάποιος για ποια πράγματα πρέπει να ζητά απόδειξη και για ποια όχι. Απόδειξη δεν μπορεί να υπάρχει για όλα ανεξαιρέτως τα πράγματα (διότι η έρευνα θα επεκτεινόταν επ’ άπειρον και άρα ούτε έτσι θα υπήρχε απόδειξη). Αν, όμως, για μερικά πράγματα δεν πρέπει να ζητεί κάποιος απόδειξη, αυτοί δεν θα μπορούσαν να πουν ποια αρχή θεωρούν ότι έχει περισσότερο αυτό τον χαρακτήρα.

Εδώ ξεδιάντροπα ο Αρίστος επιτίθεται απευθείας στους μονιστές φυσικούς φιλοσόφους και δείχνει ξανά και ξανά πόσο λίγο κατάλαβε την φιλοσοφία τους. Ό Αρίστος λέει ότι έχει την αρχή ότι για οποιοδήποτε πράγμα είναι αδύνατον να είναι και ταυτόχρονα να μην είναι και, μέσω αυτού, δείξαμε ότι αυτή είναι η πιο βέβαιη από όλες τις αρχές,
Προσέξτε τι λέει: είναι η πιο αβέβαιη από όλες τις αρχές, σας θυμίζει τίποτα; ΜΑ ΝΑΙ, Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ.
Μια αρχή που ανακαλύφθηκε μόλις τον 20 αιώνα την οποία κατακρίνει ο Αριστοτέλης και η οποία ξανά διόλου τυχαία την βρήκανε ποιοι;
Μα αυτοί που κατακρίνει ο Αριστοτέλης:
ΟΙ ΜΟΝΙΣΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ.
Τι άλλο ακόμα χρειαζόμαστε για να δούμε πόσο μπροστά ήταν οι μονιστές από την εποχή τους και πόσο πίσω ήταν και είναι το ΣωκρατοΠλατωνοΑριστότελικό κατεστημένο. Οι ενιστές οντολόγοι και ενιστές φυσικοί φιλόσοφοι προσέγγισαν φιλοσοφικά το ΟΝ και τα άτομα και έφτασαν νοητικά μέχρι το επίπεδο εκείνο της ανάλυσης ικανό να τους δώσει την ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ.
Αυτή την αρχή που είναι ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ είναι ανίκανοι να συλλάβουν οι ιδεαλιστές και οι μυστικιστές.

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΟ Γ΄(συνέχεια)

 Μπορούμε όμως και για την άποψη αυτή να αποδείξουμε ανασκευαστικά ότι είναι αδύνατη, αρκεί ο αντίπαλος να λέει κάτι. Αν δεν λέει τίποτα, είναι γελοίο να ζητούμε επιχειρήματα για να καταπολεμήσουμε αυτόν που δεν έχει επιχειρήματα. Διότι ένας τέτοιος άνθρωπος ως άνθρωπος αυτού του είδους είναι ήδη όμοιος με φυτό.

Οι βρισιές συνεχίζονται. Ο Αρίστος λέει ότι οι φυσικοί φιλόσοφοι δεν έχουν επιχειρήματα. Φέρε μας Αρίστο τα βιβλία των υλομονιστών (αυτά που ήθελε να κάψει ο Πλάτωνας και αυτά που δεν κατάλαβε ο Σωκράτης) να διαβάσουμε εμείς αν έχουνε επιχειρήματα οι φυσικοί φιλόσοφοι. Που είναι τα βιβλία Αρίστο; Γιατί να έχουμε 14 τόμους δικούς σου από το ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ και να μην έχουμε τους 70 τόμους του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, που είχε δίκιο στο κάτω-κάτω με τα άτομα, ενώ στα δικά σου έργα Αρίστο θεμελίωθηκε η μεταφυσική του Χριστιανισμού και των θρησκειών.

Λέω τώρα ότι η ανασκευαστική απόδειξη διαφέρει από την απόδειξη, επειδή στην απόδειξη κάποιος μπορεί να θεωρηθεί ότι λαμβάνει ως δεδομένο αυτό που πρόκειται να αποδειχθεί, αν όμως κάποιος άλλος είναι ο υπεύθυνος για κάτι τέτοιο, τότε θα έχουμε ανασκευή και όχι απόδειξη. Σημείο εκκίνησης για όλα αυτά τα επιχειρήματα δεν είναι να απαιτήσουμε από κάποιον να πει ότι κάτι ή είναι ή δεν είναι (διότι αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως λήψη του ζητουμένου), αλλά να λέει κάτι που να έχει τουλάχιστον σημασία τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους άλλους, καθότι αυτό είναι αναγκαίο αν είναι να λέει κάτι. Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε για ένα τέτοιο άνθρωπο δεν θα υπάρχει λογική επικοινωνία ούτε με τον εαυτό του ούτε με τους άλλους. Αν όμως κάποιος πληροί αυτή την προϋπόθεση, θα υπάρχει απόδειξη, διότι θα υπάρχει κιόλας κάτι ορισμένο. Υπεύθυνος όμως για την απόδειξη δεν είναι αυτός που αποδεικνύει, αλλά αυτός που αποδέχεται, διότι, ενώ αναιρεί τον λόγο, αποδέχεται τον λόγο. Επίσης, αυτός που δέχθηκε τούτο, έχει δεχθεί ότι κάτι είναι αληθινό χωρίς απόδειξη [ώστε έτσι κάθε πράγμα δεν θα μπορεί να είναι και έτσι και αλλιώς].

Αυτό που λέει στην συνέχεια είναι εξοργιστικά αντιεπιστημονικό. Λέει ο Αρίστος ότι στην απόδειξη κάποιος μπορεί να θεωρηθεί ότι λαμβάνει ως δεδομένο αυτό που πρόκειται να αποδειχθεί, Υπενθυμίζω ότι μερικές παραγράφους παραπάνω ο Αρίστος είχε πει ότι ο ερευνητής με το που ξεκινάει την έρευνα του ξέρει ήδη την αλήθεια. Τώρα λέει ότι θεωρούμε ως δεδομένο αυτό που θέλουμε να αποδείξουμε όταν ξεκινάμε μια διαδικασία απόδειξης. Από πού προκύπτει αυτό; Μάλλον από τα μαθηματικά βουντού του Πλάτωνα.
Και τι άλλο λέει: Σημείο εκκίνησης δεν είναι να απαιτήσουμε από κάποιον να πει ότι κάτι ή είναι ή δεν είναι (διότι αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως λήψη του ζητουμένου), αλλά να λέει κάτι που να έχει τουλάχιστον σημασία τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους άλλους,

Χα χα χα Very Happy δηλαδή ο επιστήμονας στο επιταχυντή σωματιδίων πρέπει να λέει κάτι που τουλάχιστον να αφορά την Τατιάνα, την Τζούλια Αλεξανδράτου, τον Ψινάκη και τον Μίμη Δομάζο. Αλλιώς δεν μπορούμε να πουμε ότι λέει κάτι αν δεν λέει κάτι που να αφορά τους άλλους. Αλλά δεν το λέει τυχαία, στο πίσω μέρος του μυαλού του έχει την έννοια του αγαθού, το αν είναι διδακτή η αρετή και άλλες σωκρατικές αρλούμπες που πρέπει κάπου να χωρέσούν στην οντολογία και την μεταφυσική. Δεν γίνεται να εξετάζεις το ον χωρίς να λές κάτι στην κυρά Κατίνα της γειτονιάς, αυτή είναι η επιτομή της θρησκείας. 

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΟ Γ΄(συνέχεια)

 Πρώτα απ’ όλα, λοιπόν, είναι τουλάχιστον καταφανώς αληθές ότι ο όρος σημαίνει το «είναι» ή «δεν είναι» αυτό εδώ, έτσι ώστε δεν είναι δυνατόν ένα πράγμα να είναι και έτσι και αλλιώς. Ακόμα, αν το «άνθρωπος» σημαίνει ένα πράγμα, έστω ότι αυτό είναι «ζώο δίποδο». Με το «σημαίνει ένα πράγμα» εννοώ το εξής: Αν «άνθρωπος» είναι «αυτό», τότε αν κάτι είναι άνθρωπος, «αυτό» θα είναι να είναι άνθρωπος. (Καμιά διαφορά δεν υπάρχει ακόμα κι αν κάποιος ισχυριζόταν ότι σημαίνει περισσότερα πράγματα, αρκεί αυτά να είναι ορισμένα, καθότι για κάθε λόγο θα μπορούσε να τεθεί άλλος όρος.

Μερικά επαγωγικά μεταφυσικά βουντού για το τέλος, κλασσικά μπερδεύει το ΕΙΝΑΙ – ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ όπως πριν με τον καθιστό Σωκράτη που διαφέρει από τον όρθιο Σωκράτη, τον Μίκυ Μάους και τον δίποδο ζώο που “σημαίνει ένα πράγμα” δηλαδή άνθρωπος.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: