28o Απόσπασμα: Σιμπλίκιος-Ουσία είναι τα άτομα και όχι οι ενώσεις τους

October 17, 2007 at 5:31 pm (Uncategorized) ()

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΙΜΠΛΙΚΙΟΣ ΠΕΡΙ ΟΥΡΑΝΟΥ 294,33

ΟΛΙΓΑ ΔΕ ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΤΗΝ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΔΙΑΝΟΙΑΝ. “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΤΩΝ ΑΙΔΙΩΝ* ΦΥΣΙΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΟΥΣΙΑΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΕΙΡΟΥΣ. ΤΑΥΤΑΙΣ ΔΕ ΤΟΠΟΝ ΑΛΛΟΝ ΥΠΟΤΙΘΗΣΙΝ ΑΠΕΙΡΟΝ ΤΩΙ ΜΕΓΕΘΕΙ. ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΕΙ ΔΕ ΤΟΝ ΜΕΝ ΤΟΠΟΝ ΤΟΙΣΔΕ ΤΟΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙ ΤΩΙ ΤΕ ΚΕΝΩΙ, ΚΑΙ ΤΩΙ ΟΥΔΕΝΙ ΚΑΙ ΤΩΙ ΑΠΕΙΡΩΙ , ΤΩΝ ΔΕ ΟΥΣΙΩΝ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΩΙ ΤΕ ΔΕΝΙ ΚΑΙ ΤΩΙ ΝΑΣΤΩΙ ΚΑΙ ΤΩΙ ΟΝΤΙ. ΝΟΜΙΖΕΙ ΔΕ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΩ ΜΙΚΡΑΣ ΤΑΣ ΟΥΣΙΑΣ, ΩΣΤΕ ΕΚΦΥΓΕΙΝ ΤΑΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ. ΥΠΑΡΧΕΙΝ ΔΕ ΑΥΤΟΙΣ ΠΑΝΤΟΙΑΣ ΜΟΡΦΑΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΟΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ. ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ ΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΘΑΠΕΡ ΕΚ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΝΑΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΦΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ. ΣΤΑΣΙΑΖΕΙΝ ΔΕ ΚΑΙ ΦΕΡΕΣΘΑΙ ΕΝ ΤΩΙ ΚΕΝΩΙ ΔΙΑ ΤΕ ΤΗΝ ΑΝΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΛΛΑΣ ΕΙΡΗΜΕΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ, ΦΕΡΟΜΕΝΑΣ ΔΕ ΕΜΠΙΠΤΕΙΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΛΕΚΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΗΝ ΤΟΙΑΥΤΗΝ, Η ΣΥΜΨΑΥΕΙΝ ΜΕΝ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΕΙ, ΦΥΣΙΝ ΜΕΝΤΟΙ ΜΙΑ ΕΞ ΕΚΕΙΝΩΝ ΚΑΤ’ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΟΥΔ’ ΗΝΤΙΝΑΟΥΝ ΓΕΝΝΑΙ.ΚΟΜΙΔΗΙ ΓΑΡ ΕΥΗΘΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΥΟ ΄Η ΤΑ ΠΛΕΙΟΝΑ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΑΝ ΠΟΤΕ ΕΝ. ΤΟΥ ΔΕ ΣΥΜΜΕΝΕΙΝ ΤΑΣ ΟΥΣΙΑΣ ΜΕΤ’ ΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΝΟΣ ΑΙΤΙΑΤΑΙ ΤΑΣ ΕΠΑΛΛΑΓΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ. ΤΑ ΜΕΝ ΓΑΡ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΑΛΗΝΑ, ΤΑ ΔΕ ΑΓΚΙΣΤΡΩΔΗ, ΤΑ ΔΕ ΚΟΙΛΑ, ΤΑ ΔΕ ΚΥΡΤΑ, ΤΑ ΔΕ ΑΝΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΧΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑΣ. ΕΠΙ ΤΟΣΟΥΤΟΝ ΟΥΝ ΧΡΟΝΟΝ ΣΦΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΝΤΕΧΕΣΘΑΙ ΝΟΜΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΝΕΙΝ, ΕΩΣ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΑ ΤΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΟΣ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΣΕΙΣΗΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑΣ ΔΙΑΣΠΕΙΡΗΙ” ΛΕΓΕΙ ΔΕ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΝΤΙΑΝ ΑΥΤΗΙ ΔΙΑΚΡΙΣΙΝ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΠΕΡΙ ΖΩΙΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΠΕΡΙ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ. ΕΙ ΤΟΙΝΥΝ Η ΜΕΝ ΓΕΝΕΣΙΣ ΣΥΓΚΡΗΣΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΣΤΙΝ, Η ΔΕ ΦΘΟΡΑ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ, ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΝ ΑΛΛΟΙΩΣΙΣ ΑΝ ΕΙΗ Η ΓΕΝΕΣΙΣ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Η καταγραφή ορισμένων αποσπασμάτων από το έργο του Αριστοτέλη “Περί Δημοκρίτου” θα φανερώσει την σκέψη αυτών των ανδρών: “Ο Δημόκριτος θεωρεί πως τα αΐδια πράγματα είναι κατά τη φύση τους μικρές απειροπληθείς ουσίες. Θεωρεί εξ αρχής για τις ουσίες αυτές κάποιον άλλον χώρο, άπειρον ως προς το μέγεθος. Δίνει στον χώρο αυτό τα ονόματα “Κενό”, “Ουδέν”, “Άπειρο” και σε καθένα επιμέρους σώμα τα ονόματα “Δεν”, “Συμπαγές”, “Ον”. Πιστεύει ότι οι ουσίες είναι τόσο μικρές, ώστε δεν γίνονται αντιληπτές από τις αισθήσεις, αλλά ότι έχουν όλων των ειδών τις μορφές και τα σχήματα και διαφορές ως προς το μέγεθος. Από αυτές τις ουσίες, όπως ακριβώς από  τα στοιχεία, δημιουργεί με την συνένωση τους όγκους, τους οποίους είναι δυνατό να αντιληφθούμε με την όραση και τις άλλες αισθήσεις. Τα άτομα ξεσηκώνονται και κινούνται στο κενό, εξαιτίας της ανομοιότητας τους και των άλλων προαναφερθεισών διαφορών τους, και κατά την κίνηση τους συγκρούονται και διαπλέκονται με τρόπο που τα κάνει να συνδέονται και να παραμένουν κοντά το ένα με το άλλο,  σε καμιά όμως περίπτωση δεν δημιουργείται από αυτά μια ενιαία ουσία. είναι, άλλωστε, αφελέστατο  να θεωρούμε ότι τα δυο ή  τα περισσότερα πράγματα μπορούν να γίνουν ποτέ ένα. Ο Δημόκριτος  αποδίδει την αιτία ότι τα άτομα παραμένουν μαζί μέχρι κάποιο σημείο στις διαπλοκές και στις αλληλοσυνδέσεις των σωμάτων. Άλλωστε, μερικά από αυτά είναι σκαληνά, αλλά μοιάζουν με άγκιστρα, αλλά κοίλα, αλλά κυρτά και αλλά έχουν αναρίθμητες διαφορές. Θεωρεί δηλαδή ότι τα σώματα συνδέονται το ένα με το άλλο και παραμένουν μαζί για τόσο χρονικό διάστημα, ώσπου να παρουσιαστεί  από το περιβάλλον τους κάποιον ισχυρότερο αίτιο, που να τα σείσει και να τα διασκορπίσει.” Υποστηρίζει ότι η γένεση και ο αντίθετος αυτής διαχωρισμός των ιόντων δεν αφορά μονό τα ζώα αλλά και τα φυτά και τα μέρη του συμβάντος και γενικά όλα τα σώματα που είναι αντιληπτά δια των αισθήσεων. Αν λοιπόν η γένεση των όντων αποτελεί συνάθροιση των ατόμων και η φθορά διαχωρισμό τους, η γένεση θα ήταν συμφωνά με τον Δημόκριτο, αλλοίωση. 

*”ΑΙΔΙΩΝ ΦΥΣΙΝ” από το αΐδιος, αΐδιη, αΐδιον: ιωνική λέξη, σημαίνει ΑΙΩΝΙΟΣ, ΠΑΝΤΟΤΕΙΝΟΣ και προέρχεται από το «αείδιος».

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: