30ο Απόσπασμα: ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΟΙΝΟΑΝΔΕΥΣ- Ο Επίκουρος ανακαλύπτει την “παρέγκλιση” των ατόμων

October 27, 2007 at 8:56 pm (Uncategorized) ()

ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΟΙΝΟΑΝΔΕΥΣ: αν γαρ τώι Δημοκρίτου τις χρήσηται λόγωι, μηδεμίαν μεν έλευθέραν φάσκων ταις άτόμοις κείνησιν είναι δια την προς άλλήλας σύνκρουσιν αυτών, ένερθεν δε φαίνεσθαι κατηνανκασμένως πάντα κεινεισθαι, φήσομεν προς αυτόν ουκουν οΐδας, όστις ποτέ ει, και έλευθέραν τινά έν ταις άτόμοις κείνησιν είναι, ην Δημόκριτος μεν ούχ εύρεν, Επίκουρος δε εις φως ήγαγεν, παρενκλιτικήν ύπάρχουσαν ώς εκ των φαινομένων δείκνυσιν;

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:


Αν χρησιμοποιήσει κανείς το επιχείρημα του Δημοκρίτου και ισχυριστεί ότι τα άτομα δεν έχουν καμιά ελευθερία στην κίνηση λόγω των αμοιβαίων συγκρούσεων τους —απ’ όπου φαίνεται ότι όλα τα πράγματα κινούνται από κάτω προς τα πάνω μόνο αν αναγκαστούν— θα του πούμε: Εσύ λοιπόν, όποιος κι αν είσαι, αγνοείς ότι τα άτομα έχουν κάποια ελεύθερη κίνηση, την οποία δεν την ανακάλυψε ο Δημόκριτος, αλλά την έφερε στο φως ο Επίκουρος, που έδειξε, με βάση τα φαινόμενα, ότι είναι μια κίνηση προς τα πλάγια; [μια κίνηση κλίσης;]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: