Για τα μπικικίνια άρχισαν οι διωγμοί των χριστιανών από τους Ρωμαίους

November 7, 2007 at 5:32 pm (ΔΙΑΦΟΡΑ) ()

Απόσπασμα από την εξαιρετική μονογραφία για τον Μ. Κωνσταντίνο από τις Εκδόσεις Περισκόπιο (www.periscopio.gr) σχετικά με το πως ξεκίνησαν οι διωγμοί των χριστιανών από τους Ρωμαίους. Φυσικά αν ρωτήσετε τον μέσο πιστό θα σας πει 1002 ιστορίες για υψηλόφρονες μάρτυρες και ηρωικούς αγίους. Πόσοι όμως ξέρουν ότι όλα ξεκίνησαν (ως συνήθως, όπως πάντα) για τα λεφτά.

Η διάκριση εκ μέρους των Ρωμαίων μεταξύ Χριστιανών και Ιουδαίων άρχισε από τη βασιλεία του αυτοκράτορα Νέρωνα και εξής. Αίτια αυτής της διάκρισης υ­πήρξαν η διαφορά των ηθών και των εθίμων μεταξύ των Χριστιανών και των Ιου­δαίων (η οποία γινόταν όλο και πιο έντονη με την πάροδο των ετών και την παγίω­ση της χριστιανικής θεολογίας), καθώς και η στάση των πρώτων κατά τη διάρκεια της καταστροφής της Ιερουσαλήμ από τις ρωμαϊκές λεγεώνες το 70 μ.Χ.

Τότε οι Χρι­στιανοί όχι μόνο δεν υπερασπίσθηκαν την ιερή πόλη του βασιλείου του Δαυίδ και του Σολομώντα, αλλά αντιθέτως κατέφυγαν στα γειτονικά βουνά προκειμένου να σωθούν και από εκεί παρατηρούσαν αμέτοχοι την ερήμωση της βιβλικής πόλης. Στη συνέχεια, διαχωρίζοντας πλήρως τη θέση τους από τους Εβραίους, αρνήθηκαν να πληρώνουν τον φόρο που κατέβαλλαν παλαιότερα στον Ναό και τον οποίο, μετά την καταστροφή του, όλοι οι Ιουδαίοι υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν στο Καπιτώλιο της Ρώμης. Οταν η είσπραξη αυτού του φόρου ενισχύθηκε για οικονομικούς λόγους από τον αυτοκράτορα Δομιτιανό (81-96 μ.Χ.), οι Χριστιανοί επέμειναν στην άρνηση της καταβολής του, δηλώνοντας ότι δεν είχαν καμιά σχέση με τους Εβραίους.

Τότε, οι Ρωμαίοι τους διαχώρισαν πλήρως από τους Ιουδαίους και άρχισαν οι πρώτοι επίση­μοι διωγμοί τους. Αρχικά δεν διεξάγονταν δίκες εναντίον τους, αλλά επιβάλλονταν μόνο αστυνομικά μέτρα. Ο πρώτος αυτοκράτορας ο οποίος όρισε νομικώς και εγ­γράφως τη θέση των Χριστιανών και ρύθμισε τους διωγμούς ήταν ο Τραϊανός (98-117). Με αφορμή μια επιστολή την οποία του έστειλε ο Πλίνιος ο Νεώτερος, έπαρχος της Βιθυνίας, με την οποία ζητούσε οδηγίες για την αντιμετώπιση των πιστών της νέ­ας θρησκείας, απάντησε με μια επιστολή του το έτος 112 στην οποία όριζε να μη αναζητώνται μεν οι Χριστιανοί από τα όργανα του νόμου, αλλά να συλλαμβάνονται στην περίπτωση που υπήρχε έγγραφη και ενυπόγραφη καταγγελία που μαρτυρούσε αυτή την ιδιότητα τους.

Επιπλέον, όριζε όσοι δέχονταν τους εθνικούς θεούς αρνούμενοι τον Χριστό να αφήνονται ελεύθεροι, γεγονός που αποκαλύπτει ότι ο Τραϊανός θεω­ρούσε μεν τους Χριστιανούς εγκληματίες, αλλά δεν τους αντιμετώπιζε όπως τους άλλους εγκληματίες, αφού η τυχόν υπόσχεση εκείνων ότι δεν θα διέπρατταν άλλα ε­γκλήματα δεν τους απάλλασσε από την τιμωρία που προέβλεπε ο νόμος. Η διαφορά αυτή μπορεί να ερμηνευθεί εάν ληφθεί υπόψη ότι ο συγκεκριμένος αυτοκράτορας, ε­πηρεασμένος προφανώς από την επιστολή του Πλινίου, στην οποία ο έπαρχος δήλω­νε ότι κατά τη γνώμη του οι Χριστιανοί ήταν αθώοι των κατηγοριών τις οποίες τους είχαν προσάψει, δεν τους θεωρούσε εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου αλλά ί­σως ιδεολόγους ταραχοποιούς.

Έκτοτε οι διωγμοί αποτελούσαν συνεχή κατάσταση, η οποία παρουσίαζε οξύτερες φάσεις και περιόδους ύφεσης και διακοπής, κατά τις ο­ποίες όμως δεν έπαυαν εντελώς οι διώξεις και τα μαρτύρια. Οι διαταγές του Τραϊα­νού προς τον Πλίνιο, μολονότι αποτελούσαν μέρος προσωπικής αλληλογραφίας και δεν είχαν γενικότερο κύρος, συν τω χρόνω δημοσιεύθηκαν και επισημοποιήθηκαν και, επειδή υπήρχε νομικό κενό στην περίπτωση αντιμετώπισης των Χριστιανών, ε­φαρμόσθηκαν ως γενικός νόμος, όποτε τίθετο το συγκεκριμένο ζήτημα. Με την πάρο­δο του χρόνου και άλλοι αυτοκράτορες εξέδωσαν έγγραφα κατά των Χριστιανών, τα οποία όμως δεν ακύρωσαν τις διατάξεις του Τραϊανού.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: