44ο Απόσπασμα: ΑΕΤΙΟΣ “ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ/ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ”

January 4, 2008 at 11:58 am (Αποσπάσματα Προσωκρατικών) ()

ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΑΕΤΙΟΣ Ι 24, 2 (Dox. Gr. 320): Εμπεδοκλής, Αναξαγόρας, Δημόκριτος, Επίκουρος και πάντες όσοι κατά συναθροισμον των λεπτομερών σωμάτων κοσμοποιούσι, συγκρίσεις μεν και διακρισεις εισάγουσι, γενέσεις δέ και φθοράς ου κυρίως. ου γαρ κατά το ποιόν εξ αλλοιώσεως, κατά δε το ποσόν εκ συναθροισμού ταύτας γίνεσθαι.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ο Εμπεδοκλής, Ο Αναξαγόρας, Ο Δημόκριτος, Ο Επίκουρος και όλοι όσοι υποστηρίζουν ότι ο κόσμος έγινε άπό τη συνάθροιση σωμάτων συγκείμενων από μικρά μέρη, εισηγούνται τους όρους συνένωσης και διαχωρισμού, και δεν κυριολεκτούν με τους όρους “γένεσις” και “φθορά”. Διότι αυτά, (η συνένωση και ο διαχωρισμός) βέβαια, δεν προκύπτουν από την ποιοτική αλλοίωση των στοιχείων, αλλά ανάλογα με την ποσότητα (των στοιχείων), πού προέρχεται από τη συνάθροιση τους.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: