45ο Απόσπασμα: Εμπεδοκλής “Ο Κόσμος δεν είναι το Σύμπαν”

January 4, 2008 at 12:04 pm (Αποσπάσματα Προσωκρατικών) ()

ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΑΕΤΙΟΣ Ι 5, 2 (Dox. Gr. 291): Εμπεδοκλής δε κόσμον μεν ένα, ου μέντοι το παν είναι τον κόσμον, άλλα ολίγον τι του παντός μέρος, το δε λοιπόν αργήν υλην,

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ο Εμπεδοκλής λέει ότι ο κόσμος είναι ένας, αλλά ο κόσμος δεν είναι το σύμπαν, παρά μόνο ένα μικρό μέρος του σύμπαντος, ενώ το υπόλοιπο είναι ακατέργαστη ύλη.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: