46ο Απόσπασμα: Προσεγγίσεις του Ενός Όντος από τους φιλοσόφους

January 4, 2008 at 12:13 pm (Αποσπάσματα Προσωκρατικών) ()

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Χ 46. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Φυσικά Α 4, 187a 20: οι δ’ εκ του ενός ενούσας τας εναντιότητας εκκρίνεσθαι, ώσπερ Αναξίμανδρος φησι και όσοι δ’ εν και πολλά φασιν είναι, ώσπερ Εμπεδοκλής και Αναξαγόρας. εκ του μείγματος γαρ και ούτοι εκκρίνουσι τάλλα. διαφέρουσι δ’ αλλήλων τω τον μεν περίοδον ποιείν τούτων, τον δ’ άπαξ, και τον μεν άπειρα τα τε όμοιομερή και ταναντία, τον δε τα καλούμενα στοιχεία.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Οι άλλοι πιστεύουν ότι οι αντιθέσεις απορρέουν μέσα από το Ένα, όπου ενυπάρχουν, όπως λέει ό Αναξίμανδρος και όσοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν Ένα και πολλά, όπως π.χ. ο Έμπεδοκλης κάί ο Αναξαγόρας- γιατί κι αυτοί εννοούν όλα τα άλλα όντα ως εκκρίσεις του (αρχικού) μείγματος, οί γνώμες τους όμως διαφέρουν κατά το ότι ο μεν ένας (Εμπεδοκλής) δέχεται ότι η αλλαγή αυτή γίνεται κατά περιόδους, ο δε (Αναξαγόρας δέχεται ότι αυτό έγινε) μια φορά. Επιπλέον ο ένας (ο Αναξαγόρας) δέχεται ότι είναι άπειρα τα ομοιομερή πράγματα όσο και αντίθετα τους, ενώ ό άλλος (ο Εμπεδοκλής) δέχεται ότι υπάρχουν μόνο αυτά που λέγονται στοιχεία.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: