ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ “Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ” Εκδ. Βιβλ. της Εστίας

February 15, 2008 at 5:43 pm (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ) ()

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ “Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ” Εκδ. Βιβλ. της Εστίας του Χαράλαμπου Θεοδωρίδη

ΟΙ ΑΝΤΙΜΑΧΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ

Πλάτων κι Επίκουρος είναι οι δυο πόλοι της συναισθηματικής και διανοητικής ζωής, η πιο βαθιά ριζωμένη στην ανθρώπινη φύση αντίθεση, καθρέφτισμα τής οικονομικής και κοινωνικής αντίθεσης. Ο Πλάτων είναι ο τυπικός αντιπρόσωπος του ιδεαλισμού, ο Επίκουρος του συστηματικότερου υλισμού πού γνώρισε η Αρχαιότητα. Η αντίθεση είναι χαρακτηριστική για τη ζωή και την κίνηση των ιδεών, για την ιστορία τής φιλοσοφίας, που είναι πάλη του Ιδεαλισμού και του υλισμού. Η πρώτη, η παλαιότερη και πρωτογονότερη θεώρηση του κόσμου, είναι η ιδεαλιστική. Γεννιόμαστε πλατωνικοί, είπε ο Μπερξόν. Από αφορμές, πάει να πει, οικονομικοκοινωνικές κι από πλάνη ψυχοφυσική κλίνουμε στις εύκολες λύσεις, στη φυγή και το ευχάριστο ξεγέλασμα. Ο Επίκουρος είπε το μεγάλο veto στις πλάνες αυτές, ένα γόνιμο σε συνέπειες ceterura censeo στις αντιλήψεις πού είχαν κληρονομηθεί από παλαιότερους καιρούς, από τη μυθοπλαστία των χρόνων τής αγροτικής οικονομίας, από Πυθαγόρα κι Ελεάτες. Άλλες είχαν γεννηθεί σα νεοπλάσματα στο αντιδραστικό κι αρρωστιάρικο κλίμα του 4ου αιώνα με εκπρόσωπους τον Πλάτωνα και συνέχεια του τον Αριστοτέλη, τους Στωικούς και τους Σκεπτικούς, πού κι αυτοί είπαν το λογάκι τους για να θολώσουν τα νερά. Από τη σκοπιά πού στάθηκε ο Επίκουρος, κόσμος κι ανθρώπινη ζωή, oι αξίες πού δημιούργησε ή ελληνική παιδεία, πρόβαλλαν μέσα σε διαφορετικό φως, κι η χιλιολάτρευτη Αρχαιότητα πήρε διαφορετικό νόημα κι αξιολόγηση κι έδειξε πλευρές κι αποχρώσεις διαφορετικές από κείνες πού εξακολουθούν να βλέπουν ακόμα και σήμερα οι ανιδέαστοι λατρευτές της.

2 Comments

  1. Attila said,

    Will we see this in English?

  2. atomakaikeno said,

    Hello, you mean my blog in english or this book in english?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: