Ο νεκρός στο Σύνταγμα

March 10, 2008 at 8:42 pm (ΔΙΑΦΟΡΑ) ()

Ο αρχαίος τάφος του 4ου αιώνα π.Χ με τον άγνωστο νεκρό στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: