3o Διεθνές Φεστιβάλ Επιστημονικών Ταινιών

May 1, 2008 at 11:19 am (ΔΙΑΦΟΡΑ) ()

http://www.caid.gr/isffa/

19-24 ΜΑΙΟΥ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: http://www.caid.gr/isffa/progamme_fest_micro08.pdf

Πολλές ενδιαφέρουσες ταινιές. Μεταξύ των οποίων

Atom
Original title: Atom
Duration: 3×60’
Producer: Tim Usborne
Director: Tim Usborne
Participant: Oxford Scientific Films
Company: Southern Star International
Scientific field: Exact Sciences
Year: 2007
Country: UK

Deterrent Weapon, A – The History of the Atomic Bomb
Original title: Et Afskrækkende Våben – Atombombens Historie
Duration: 38’
Producer: Jakob Gottschau
Director: Jakob Gottschau
Participant: Jakob Gottschau
Company: Express Tv-production
Scientific field: Environment / Human Sciences / History / Health / Technologies
Year: 2008
Country: Denmark

Hard Problems: The Road to the World’s Toughest Math Contest
Original title: Hard Problems: The Road to the World’s Toughest Math Contest
Duration: 82’
Producer: George Csicsery
Director: George Csicsery
Participant: George Csicsery
Company: Zala Films
Scientific field: Exact Sciences / Mathematics
Year: 2008
Country: USA

How to Time Travel
Original title: How to Time Travel
Duration: 6’ 08’’
Producer: James Peak
Director: Jonathan Brooks
Participant: Jonathan Brooks
Company: Videojug
Scientific field: Metaphysics
Year: 2007
Country: UK

Ever wished there were more hours in the day? Well a team of scientists actually cracked the secrets to time travel back in 1985 but forgot to tell anyone about it.
This remarkable piece of archive footage was recently discovered proving that time transportation is actually possible and gives detailed instructions on how it’s achieved.

Julia Robinson and Hilbert’s Tenth Problem
Original title: Julia Robinson and Hilbert’s Tenth Problem
Duration: 54’
Producer: George Csicsery
Director: George Csicsery
Participant: George Csicsery
Company: Zala Films
Scientific field: Exact Sciences / Mathematics
Year: 2008
Country: USA

Julia Robinson and Hilbert’s Tenth Problem is a video portrait of Julia Robinson, the first woman elected to the mathematical section of the National Academy of Sciences, and the first woman to become president of the American Mathematical Society. The biographical documentary features a heroine, captivated by the lure of unsolved mathematical problems, who rises against formidable obstacles to assume a leading role in her field. Robinson’s career encompassed critical developments in the 20th century mathematics. The film presents Robinson’s life in the context of the 70-year search for a solution to Hilbert’s tenth problem.
The film interweaves the personal story of an important figure in American mathematics with the discovery of new ideas that led to development of computers.

Matter with Antimatter, The
Original title: The Matter with Antimatter
Duration: 3’
Producer: Alom Shaha
Director: Alom Shaha
Participant: Alom Shaha
Company: Labreporter.com
Scientific field: Astronomy
Year: 2007
Country: UK

Equal amounts of matter and antimatter were created at the birth of the universe but our universe seems to be made almost entirely from matter. In this film, Dr Tara Shears explains why this is one f the greatest mysteries in science and how it might be solved by the biggest experiment in history.

Oxyrhynchus Papyri Collection, The
Original title: Οι Πάπυροι της Οξυρύγχου
Duration: 13’ 41’’
Producer: DoraWebTeam / Ioni Gliati
Director: Ioni Gliati
Participant: Ioni Gliati
Company: DoraWebTeam
Scientific field: Archaeology
Year: 2007
Country: Greece

Greek Minister of Foreign Affairs, Dora Bakoyannis, during her official visit in the United Kingdom in November 2007, had the opportunity to admire the well-known “Papyrology Halls” of the Sackler Library, which hosts one of the most remarkable papyrus’ collections from the city of Oxyrinchus in Egypt. View the ShortDoc with the insightful tour offered by the researchers Maria Konstantinides and Dr. Dirk Obbink.

Parallel Worlds, Parallel Lives
Original title: Parallel Worlds, Parallel Lives
Duration: 59’
Producer: Louise Lockwood
Director: Louise Lockwood
Participant: Louise Lockwood
Company: BBC Scotland
Scientific field: Quantum Mechanics
Year: 2007
Country: UK

This documentary tells a story of a rock star and a quantum mechanic. Mark Oliver Everett, better known as E, is the lead singer of US cult band the Eels. What most of his fans don’t know is that Mark’s father, Hug Everett III, was one of America’s top quantum physicists. Fifty years ago, in 1957, Hugh Everett came up with a revolutionary theory that predicts the existence of Parallel Universes. The idea quickly seeped into popular culture but only recently has it been accepted by mainstream physicists. However, Mark was estranged from his father – Hugh died when Mark was just 19 – and knows little about his father’s early life and virtually nothing about his controversial theory.

Secret of the Snake Goddess, The
Original title: The Secret of the Snake Goddess
Duration: 52’
Producer: Yuri Averof / Rea Apostolides / Dagmar Billar / Ed Barreveld
Director: Christian Bauer / Nikos Dayandas
Participant: Nikos Dayandas
Company: Anemon Productions in coproduction with Tangram Filmproduktion and Storyline Entertainment
Scientific field: History
Year: 2007
Country: Germany, Greece, Canada

The story of the discovery of Knossos and the Minoans by Sir Arthur Evans.
Following Canadian archaeologist Alexander MacGillivray, the film travels to Crete, New York, Boston and Toronto, to examine famous, but also suspicious, masterpieces of Minoan art. The secrets they hide will change our view of the Minoan world.
Through dramatic reconstructions shot in the archaeological site of Knossos, documentary footage and high quality computer animation, “The Secret of the Snake Goddess” brings to life the Golden Age of great discoveries and reminds us why History is important for us, today.

Stoneage Astronomers
Original title: Lascaux, Le Ciel des Premiers Hommes
Duration: 52’
Producer: Yves Darondeau / Christophe Lioud / Emmanuel Priou
Director: Stéphane Bégoin / Pédro Lima / Vincent Tardieu
Participant: Dorothée Lachaud
Company: Bonne Pioche Productions
Scientific field: Astronomy / History / Archaeology
Year: 2007
Country: France

35,000 years ago in Europe, tribes of hunter-gatherers invented a fascinating new art form. An art populated with animals that arose from the depths of the earth. Some 18,000 years later, in the heart of the Perigord region in France, they created their most fabulous masterpiece, Lascaux. The Sistine Chapel of the Prehistoric era. Prehistorians have imagined everything possible about this wall art, multiple theories have been put forth: hunting magic, totemism, shamanism… But, none has revealed the deeper meaning of the works left behind by our ancestors. Chantal Jèques-Wolkiewiez, an independent French researcher, suggests a new hypothesis. In her opinion, the frescoes of Lascaux represent a map of the sky. The sky as observed by Man’s first painters 10,000 years ago.

Titan: A Place Like Home?
Original title: Titan: A Place Like Home?
Duration: 49’
Producer: Paul Olding
Director: Paul Olding
Participant: Paul Olding
Company: BBC
Scientific field: Astronomy / Biology
Year: 2005
Country: UK

Over a billion kilometres from our planet, Saturn’s largest moon, Titan, may hold tantalising clues to how life began, here on Earth. On January 14th 2005, the European built Huygens probe was finally sent plummeting down to the surface of Titan. After a long voyage across the solar system, scientists had just 2 ½ nail-biting hours to collect as much data as possible on this smog-shrouded alien world. Surviving a fiery entry and with its parachutes safely deployed, Huygens made a textbook landing. Titan was finally revealed as a place that does indeed look a lot like home. But on Titan, the surface is made of solid ice, river channels are grounded by liquid methane rain, and volcanoes belch out subzero liquid water.

Tomb 33, An Egyptian Mystery
Original title: La Tombe 33, Un Mystère Egyptien
Duration: 52’
Producer: Seppia / Indifilm / Ludwigsburg
Director: Thomas Weidenbach / Alexis Metzinger
Participant: Thomas Weidenbach
Company: Seppia
Scientific field: Archaeology
Year: 2006
Country: France, Germany

Tomb 33 is the largest tomb in the Valley of the Dead in Egypt. And yet, it is not a king’s tomb. Why did Padiamenopea, a librarian for a pharaoh, from the 26th dynasty choose to build such an imposing tomb? What was the purpose of the hundreds of metres of frescoes that cover its walls? A hundred and thirty years after it was first opened, by a German Egyptologist, two researchers from Strasbourg try to discover the secret of Tomb 33.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: