ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ

September 21, 2008 at 9:45 am (ΔΙΑΦΟΡΑ)

Τον Ύπατο τρεις σοφισταί ήλθαν να χαιρετήσουν.

Ό Ύπατος τούς έβαλλε κοντά του να καθίσουν.

Ευγενικά τούς μίλησε. Κ’ έπειτα, να φροντίσουν,

τους είπε, χωρατεύωντας. «Ή φήμη φθονερούς

κάμνει. Συγγράφουν οι αντίζηλοι. Εχετ’ εχθρούς».

Απήντησ’ ένας απ’ τους τρεις με λόγους σοβαρούς.

«Οι τωρινοί μας οι εχθροί δεν θα μάς βλάψουνε ποτέ.

Κατόπι θάλθουν οι εχθροί μας, οι καινούριοι σοφισταί.

Όταν ημείς, υπέργηροι, θα κείμεθα ελεεινά

και μερικοί θα μπήκαμε στόν Άδη. Τά σημερινά

τα λόγια και τα έργα μας αλλόκοτα (καί κωμικά

ίσως) θα φαίνωνται, γιατί θ’ αλλάξουν τα σοφιστικά,

το ύφος και τας τάσεις οι εχθροί. Όμοια σαν κ’ έμενα,

και σαν κι’ αυτούς, που τόσο μεταπλάσαμε τα περασμένα.

Όσα ημείς επαραστήσαμεν ωραία και σωστά

θα τ’ αποδείξουν οι εχθροί ανόητα και περιττά

τα ίδια ξαναλέγωντας αλλοιώς (χωρίς μεγάλον κόπο).

Καθώς κ’ εμείς τα λόγια τα παληά είπαμε μ’ άλλον τρόπο».

Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ

Advertisements

Permalink Leave a Comment

Επιτάφιο επίγραμμα επικούρειου ρωμαίου

September 17, 2008 at 6:51 pm (ΔΙΑΦΟΡΑ)

“NON FUI, FUI, NON SUM, NON CURO”

Δεν υπήρχα, υπήρξα, δεν υπάρχω, δεν με νοιάζει.

Permalink Leave a Comment

παπαΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ κατά επικούρειων για αθεϊα

September 14, 2008 at 3:32 pm (Αποσπάσματα Προσωκρατικών)

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, «ΠΡΟΣ ΚΩΛΩΤΗΝ», 23, εκδ. ΚΑΚΤΟΣ τόμος 29

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ουκ άνθρωπον, ω Κωλώτα, μή λέγειν αγαθόν ουδ’ ιππείς μύριους δεινόν έστιν, αλλά τον θεόν μη λέγειν θεόν μηδέ νομίζειν, ο πράττετε υμείς μήτε Δια γενέθλιον μήτε Δήμητραν θεσμοφόρον είναι μήτε Ποσει­δώνα φυτάλμιον ομολογείν εθέλοντες. ούτος ο χωρισμός των ονομάτων πονηρός έστι και τον βίον εμπίπλησιν ολιγωρίας άθεου και θρασύτητος, όταν τάς συνεζευγμένας τοις θεοίς προσηγορίας αποσπώντες συναναιρήτε θυσίας μυστήρια πομπάς εορτάς. τίνι γαρ προτέλεια θύσομεν, τίνι σωτήρια; πως δε φωσφόρεια, βακχεία, προτέλεια γάμων άξομεν, μη απολιπόντες μηδέ βακχεία και φωσφόρους και προηροσίους και σωτήρας;

Ταύτα γάρ άπτεται, των κυριωτάτων και μεγίστων εν πράγμασιν έχοντα την απάτην, ου περί φωνάς τινας ουδέ λεκτών σύνταξιν ούδ’ ονομάτων συνήθειαν. ως ει γε και ταύτα τον βίον ανατρέπει, τίνες μάλλον υμών πλημμελούσι περί την διάλεκτον, οι το των λεκτών γένος ουσίαν τω λόγω παρέχον άρδην αναιρείτε, τας φωνάς και τα τυγχάνοντα μόνον απολιπόντες, τα δε μεταξύ σημαινόμενα πράγμα­τα, δι’ ων γίνονται μαθήσεις διδασκαλίαι προλήψεις νοήσεις ορμαί συγκαταθέσεις, το παράπαν ουδ’ είναι λέγοντες;

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ποιος όμως άνθρωπος έζησε χειρότερα εξ αιτίας αυτών; Ποιος άκουσε το επιχείρημα και δεν κατάλαβε ότι είναι α­ντίδραση ανθρώπου που παίζει με τον τρόπο του μορφωμέ­νου ή που προτείνει τη διαλεκτική αυτή άσκηση σε άλλους; Το φοβερό δεν είναι, Κωλώτη, να μη λες τον άνθρωπο αγαθό και τους ιππείς δέκα χιλιάδες, αλλά να μη λες τον θεό θεό ούτε να τον πιστεύεις, πράγμα που κάνετε εσείς, μη θέλο­ντας να παραδεχτείτε ότι ο Ζευς είναι γενέθλιος, η Δήμητρα θεσμοφόρος και ο Ποσειδών φυτάλμιος.

Τούτος ο χωρι­σμός των λέξεων είναι εκ του πονηρού και γεμίζει τη ζωή με αθεΐα, αδιαφορία και θρασύτητα, όταν, αφαιρώντας τις προσηγορίες που έχουν συνδεθεί με τους θεούς, εξαφανίζετε ταυτόχρονα θυσίες, μυστήρια, πομπές και γιορτές.

Σε ποιον θα προσφέρουμε θυσίες πριν το όργωμα, σε ποιον θυσίες για τη σωτηρία;

Πώς θα τελέσουμε φωσφόρεια, βακχεία, προ­γαμιαίες θυσίες, αν δεν έχουμε αφήσει θεούς της βακχείας, θεούς που φέρνουν το φως, προστάτες του οργώματος και σωτήρες;

Τούτες οι απόψεις αγγίζουν τα πιο βασικά και σπουδαία θέματα και εξαπατούν ως προς την πραγματικότητα και όχι σε σχέση με ορισμένες λέξεις, τη σύνταξη των λεκτών ή την κοινή σημασία των όρων. Στ’ αλήθεια, αν τούτα ανατρέπουν τη ζωή, ποιοι κάνουν σφάλματα ως προς τη γλώσσα περισσότερο από εσάς, οι οποίοι αναιρείτε πλή­ρως το γένος των λεκτών, που παρέχει την ουσία στον λόγο, αφήνοντας μόνο λέξεις και γεγονότα, ενώ για τα ενδιάμεσα, τα σημαινόμενα πράγματα, με τη βοήθεια των οποίων γίνεται η μάθηση, η διδασκαλία, με τη βοήθεια των οποίων προκύπτουν προαντιλήψεις, νοήσεις, ορμές, συγκαταθέ­σεις, λέτε πως ούτε καν υπάρχουν;

Permalink Leave a Comment

Ρητά 12/09/2008 – Νίτσε – Σπέσιαλ Αφιέρωμα

September 12, 2008 at 10:32 pm (ΡΗΤΑ)

Η αλήθεια είναι το είδος του λάθους δίχως το οποίο δεν θα μπορούσε να ζήσει ένα συγκεκριμένο είδος. Νίτσε

Η ζωή δεν είναι επιχείρημα. Οι συνθήκες της ζωής μπορούν να περιλαμβάνουν το λάθος. ΝΙΤΣΕ

Πρέπει να φυλαχτούμε από την πίστη ότι σύμπαν είναι μια μηχανή. Είναι βέβαιο ότι το σύμπαν δεν έχει κατασκευαστεί για κάποιο σκοπό και το τιμούμε υπερβολικά όταν το αποκαλούμε “μηχανή”. ΝΙΤΣΕ

Ο συνολικός χαρακτήρας του κόσμου είναι και θα είναι αιώνια χάος. ΝΙΤΣΕ

Τα μεγάλα πνεύματα είναι σκεπτικιστές. ΝΙΤΣΕ

Το να αντιληφθούμε τα σύνορα της λογικής, αυτό αποτελεί την μόνη πραγματική φιλοσοφία. ΝΙΤΣΕ

Η “πίστη” είναι το να θέλει να αγνοεί κανείς αυτό που είναι αληθινό. ΝΙΤΣΕ

Ο Χριστιανισμός θέλει να γίνει κύριος των άγριων θηρίων. Ο τρόπος να το επιτύχη αυτό είναι να τα εξασθενίζη, να τα αρρωσταίνει. ΝΙΤΣΕ

Η καταστροφή ενός θεού: θεός που κατάντησε “αυθύπαρκτος”. ΝΙΤΣΕ

Πρώτο αξίωμα: Πρέπει να έχουμε ανάγκη να είμαστε ισχυροί: αλλιώς δεν θα γίνουμε ποτέ. ΝΙΤΣΕ

“Ήταν ζωή αυτή;” θα πω στον θάνατο. “Πολύ ωραία! Πάλι από την αρχή”. ΝΙΤΣΕ

Είπατε ποτέ σας ΝΑΙ, σε καμιά χαρά; Ω φίλοι μου, τότε πείτε ΝΑΙ και σε όλους τους πόνους, είναι το ίδιο. ΝΙΤΣΕ

Σκοτώνεις καλύτερα όχι με τον θυμό μα με το γέλιο. ΝΙΤΣΕ

Αλλά εμείς σίγουρα δεν θέλουμε να εισέλθουμε σ’ αυτό το βασίλειο των ουρανών: Εμείς φερόμαστε σαν άντρες, για αυτό και θέλουμε το βασίλειο της γης. ΝΙΤΣΕ

Ζήλεψε τα πιο άγρια και τα πιο θαραλλέα ζώα και όλες τις αρετές τους και τις λήστεψε: μόνο έτσι έγινε άνθρωπος. ΝΙΤΣΕ

Αυτό που περιφρονείτε, αυτό με κάνει να ελπίζω. ΝΙΤΣΕ

Και σε τιμά που αναζήτησες τη μεγαλωσύνη αλλά και σε προδίδει μαζί. Δεν είσαι μεγάλος. ΝΙΤΣΕ

Καλύτερα να είσαι ανόητος με όσα ξέρεις εσύ παρά σοφός με την έγκριση των άλλων. ΝΙΤΣΕ

Το πιο κακό στον άνθρωπο είναι αναγκαίο για το καλό του. ΝΙΤΣΕ

Ο καλός πρέπει να είναι Φαρισαίος, δεν έχει άλλη επιλογή! Ο καλός πρέπει να σταυρώσει αυτόν που επινοεί την ίδια του την αρετή! Αυτή είναι η αλήθεια! ΝΙΤΣΕ

Ας θεωρούμε χαμένη για μας τη μέρα που δεν χορέψαμε καθόλου! Κι ας είναι ψεύτικη για μας κάθε σοφία που δεν μας έκανε να γελάσουμε. ΝΙΤΣΕ

Και όποιο κακό μπορούν να κάνουν οι διεφθαρμένοι, το κακό που μπορούν να κάνουν οι καλοί είναι χειρότερο από όλα. ΝΙΤΣΕ

Αλίμονο αν αυτοί είχαν ψωμί τζάμπα. Τότε γιατί θα φώναζαν; ΝΙΤΣΕ

PEREAT VITA, FIAT VERITAS! Να χαθεί η ζωή, αν το προστάζει η αλήθεια. ΝΙΤΣΕ

Αν θέλεις την ανάπαυση, Πίστευε! Αν θέλεις την αλήθεια, Ερεύνα! ΝΙΤΣΕ

Το μυστικό του πνεύματος είναι να μην ανέχεται δίπλα του την ύπαρξη κανενός παραμυθιού. ΝΙΤΣΕ

Όταν είπες: Ας με οδηγήσουν τα ζώα μου! Βρήκα ότι υπάρχει πιότερος κίνδυνος ανάμεσα στους ανθρώπους απ’ όσο ανάμεσα στα ζώα: Αυτό ήταν η ερημιά! ΝΙΤΣΕ

Καλύτερα να χτυπούν τα δόντια μου από το κρύο παρά να λατρεύω είδωλα. ΝΙΤΣΕ

ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΝ ΚΑΜΠΟΥΡΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ. ΝΙΤΣΕ

Permalink 1 Comment