Νόμοι διάκρισης Αλήθειας-Λιακουριάς

October 16, 2008 at 4:30 pm (ΔΙΑΦΟΡΑ)

1ος Νόμος Διάκρισης Αλήθειας-Λιακουριάς:
Αν σε μια θέση, που διατυπώνει ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων, σχετικά με κάποιο γεγονός-συμβάν-κατάσταση, εμπλέκονται μεταφυσικές οντότητες, τότε η θέση είναι λιακουριά.

2ος Νόμος Διάκρισης Αλήθειας-Λιακουριάς:
Η αλήθεια μιας θέσης, που διατυπώνει ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων, σχετικά με κάποιο γεγονός-συμβάν-κατάσταση, προκύπτει από το ίδιο το γεγονός-συμβάν-κατάσταση, τα επιμέρους συστατικά του και τις σχέσεις μεταξύ τους.

3ος Νόμος Διάκρισης Αλήθειας-Λιακουριάς:
Αν μια θέση, που διατυπώνει ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων, σχετικά με κάποιο γεγονός-συμβάν-κατάσταση, εμπλέκει υπαρκτά/ιστορικά πρόσωπα ή/και υπαρκτά/ πραγματικά γεγονότα-συμβάντα-καταστάσεις, και η θέση αυτή δεν είναι λιακουριά σύμφωνα με τον 1ο Νόμο, τότε η θέση ή είναι αλήθεια ή κάποια πιθανή εκδοχή της αλήθειας.

4ος Νόμος Διάκρισης Αλήθειας-Λιακουριάς:
Αν ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων διατυπώνει συνεχώς θέσεις οι οποίες είναι λιακουριές σύμφωνα με τον 1ο Νόμο, τότε κάθε νέα θέση έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι λιακουριά, εκτός αν αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα η αλήθεια της συγκεκριμένης θέσης σύμφωνα με τον 2ο νόμο.

5ος Νόμος Διάκρισης Αλήθειας-Λιακουριάς:
Αν ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων έχει διατυπώσει έστω μια θέση η οποία είναι αδιαμφισβήτητη αλήθεια σύμφωνα με τον 2ο Νόμο, κάθε επόμενη θέση του πρέπει να υποβληθεί σε εξαντλητικό έλεγχο με τον 1ο Νόμο για να εξεταστεί αν είναι λιακουριά.

Advertisements

2 Comments

  1. ο θειος Ισιδωρος said,

    Για δες τι γινεται και …πιο εξω με τον Επικουρο

    http://www.epicurus.info/etexts.html

  2. Παραπας said,

    Ο Λιάκουρας εκτός από βιβλιοπώλης είναι και φυσικός επιστήμων, σωστά;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: