ΡΗΤΑ 29/11/2008

November 29, 2008 at 4:46 pm (ΡΗΤΑ)

Αν ο κόσμος είχε ένα στόχο, αποκλείεται να μην τον είχε πετύχει ακόμα. ΝΙΤΣΕ

Όσο πιο έξυπνος κανείς τόσο λιγότερο φυσιολογικός. ΤΖΩΡΤΖ ΟΡΓΟΥΕΛ

Εκείνος που ελέγχει το παρελθόν κυβερνά το μέλλον. Εκείνος που κυβερνά το μέλλον καταχτά το παρελθόν. ΤΖΩΡΤΖ ΟΡΓΟΥΕΛ

Η υλική φτώχεια θεραπεύεται εύκολα, η φτώχεια της ψυχής όμως, ποτέ. ΜΟΝΤΑΙΝ

Απαγορεύουμε στους εαυτούς μας την έννοια μιας άπειρης δύναμης ως ασύμβατης με την έννοια της «δύναμης». ΝΙΤΣΕ

Σε δύο πράγματα μπορεί να είναι καλύτερος ένας ερασιτέχνης από έναν επαγγελματία: στο πόλεμο και τον έρωτα. ΝΑΠΟΛΕΩΝ

Όποιος περιορίζει τις επιθυμίες του είναι πάντα αρκετά πλούσιος. ΒΟΛΤΕΡΟΣ

Ο χρόνος δεν κυλάει, είναι αμετάβλητος και σταθερός. Η ύπαρξη αυτού που αλλάζει κυλάει σ’ αυτόν. ΚΑΝΤ

Οι άνθρωποι λησμονούν πιο γρήγορα τον θάνατο του πατέρα τους παρά την απώλεια της πατρικής κληρονομιάς. ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ

Η Εκκλησία δεν ξεχνά ποτέ τους τόκους να εισπράττει. Τ.Σ ΕΛΛΙΟΤ

Κύρνε, η τύχη τα λεφτά και στον πανάθλιο δίνει, μα λίγοι άνδρες στη ζωή μετέχουνε στην αρετή. ΘΕΟΓΝΙΣ

Επέστρεψε στο σημείο που τα κλαδιά γίνονται ένα, γύρισε πίσω εκεί, όπου είναι τα ίδια, αποκατέστησε όσα λείπουν και βρες τα χαμένα. ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ

Το ανθρώπινο το γένος δεν την αντέχει την πολλή την πραγματικότητα.Τ.Σ. ΕΛΛΙΟΤ

Ο Σοφός προσέχει τα λόγια του σαν να επρόκειτο να παρερμηνευθούν. ΛΑΟ ΤΖΙ

ΟΙ ΜΕΝ ΓΑΡ ΚΑΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΚΡΥΨΑΝΤΕΣ ΕΧΟΥΣΙ ΠΛΟΥΤΩΙ,ΤΟΙ Δ’ ΑΡΕΤΗΝ ΟΥΛΟΜΕΝΗΙ ΠΕΝΗΙ. Άλλων την κακία κρύβουν τα πλούτη τους και άλλων την αρετή κρύβει η άθλια φτώχεια. ΘΕΟΓΝΙΣ

Μια σελίδα ποίηση είναι ίσο ή μεγαλύτερο από μια βιβλιοθήκη φλυαρίες. ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ

Ο Σοφός περνάει απαρατήρητος, με ένα φτωχό ρούχο ντυμένος, μα κρύβει ένα πολύτιμο κόσμημα στην καρδιά. ΛΑΟ ΤΖΙ

Aliis laetus, sibi sapiens.Για τους άλλους χαρούμενος, για τον εαυτό του σοφός.

Advertisements

Permalink Leave a Comment

παπα-Πλούταρχος κατά επικούρειων για αθέια (2)

November 29, 2008 at 10:19 am (Αποσπάσματα Προσωκρατικών)

Πλούταρχος: “Προς Κωλώτην-1123”

ΚΕΙΜΕΝΟ:

τις ούν κινεί τά πεπιστευμένα και μάχεται τοις εναργέσιν; οί, μαντικήν αναιρούντες και πρόνοιαν υπάρχειν θεών μή φάσκοντες μηδέ τον ήλων έμψυχον είναι μηδέ την σελήνην, οις πάντες άνθρωποι θύουσι και προσεύχονται και σέβονται, τό δέ φύσει περιέχεσθαι τά τεκόντα των γεννωμένων ουχί πάσι φαινόμενον αναιρείτε; τό δέ πόνου και ηδονής μηδέν είναι μέσον ουκ αποφαίνεσθε παρά την πάντων αίσθησιν, ήδεσθαι τό μή άλγεΐν και πάσχειν τό μή < κείσθαι >  λέγοντες;

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ποιος, λοιπόν, ανατρέπει τις πεποιθήσεις και πολεμάει τα εναργή; Αυτοί που αναιρούν τη μαντική και δεν δέχονται ότι υπάρχει πρόνοια θεών ούτε ότι ο ήλιος και η σελήνη είναι έμψυχα όντα, στα οποία θυ­σιάζουν, προσεύχονται και δείχνουν σεβασμό όλοι οι άνθρωποι. Δεν αναιρείτε το ότι οι γεννήτορες προστατεύουν και αγαπούν τους γόνους τους, κάτι που φαίνεται γεγονός σε όλους; Δεν αποφαίνεστε, αντίθετα προς όσα αισθάνονται όλοι οι άνθρωποι, πως δεν υπάρχει ενδιάμεσο μεταξύ πόνου και ηδονής, όταν ονομάζετε ηδονή την έλλειψη πόνου και λέτε ότι κάποιος υφίσταται κάτι, όταν δεν βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας;


Permalink Leave a Comment

Science’s Alternative to an Intelligent Creator: the Multiverse Theory

November 22, 2008 at 4:52 pm (SCI-LINKS)

http://discovermagazine.com/2008/dec/10-sciences-alternative-to-an-intelligent-creator

Our universe is perfectly tailored for life. That may be the work of God or the result of our universe being one of many.

A sublime cosmic mystery unfolds on a mild summer afternoon in Palo Alto, California, where I’ve come to talk with the visionary physicist Andrei Linde. The day seems ordinary enough. Cyclists maneuver through traffic, and orange poppies bloom on dry brown hills near Linde’s office on the Stanford University campus. But everything here, right down to the photons lighting the scene after an eight-minute jaunt from the sun, bears witness to an extraordinary fact about the universe: Its basic properties are uncannily suited for life. Tweak the laws of physics in just about any way and—in this universe, anyway—life as we know it would not exist.

Consider just two possible changes. Atoms consist of protons, neutrons, and electrons. If those protons were just 0.2 percent more massive than they actually are, they would be unstable and would decay into simpler particles. Atoms wouldn’t exist; neither would we. If gravity were slightly more powerful, the consequences would be nearly as grave. A beefed-up gravitational force would compress stars more tightly, making them smaller, hotter, and denser. Rather than surviving for billions of years, stars would burn through their fuel in a few million years, sputtering out long before life had a chance to evolve. There are many such examples of the universe’s life-friendly properties—so many, in fact, that physicists can’t dismiss them all as mere accidents.

“We have a lot of really, really strange coincidences, and all of these coincidences are such that they make life possible,” Linde says.

http://discovermagazine.com/2008/dec/10-sciences-alternative-to-an-intelligent-creator

Permalink Leave a Comment

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ: ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ – ΕΚΔ. ΘΥΡΑΘΕΝ

November 22, 2008 at 10:34 am (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ)

ΚΡΕΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΖΩΝ ΕΥΛΟΓΙΣΤΩΣ ΑΤΥΧΕΙΝ Ή ΑΛΟΓΙΣΤΩΣ ΕΥΤΥΧΕΙΝ.

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΤΥΧΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑ ΝΑ ΕΥΤΥΧΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΟΓΑ.

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΜΕΝΟΙΚΕΑ

Permalink Leave a Comment

Albino girl killed for body parts

November 17, 2008 at 5:56 pm (ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ)

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7733597.stm

A six-year-old albino girl in Burundi has been found dead with her head and limbs removed, in the latest killing linked to ritual medicine.

Albinos in the region have been targeted because of a belief peddled by witchdoctors that their body parts can be used for magic potions. The girl, who was attacked on Saturday, was the sixth person with albinism to be killed in Burundi since September. There have also been a number of attacks in neighbouring Tanzania.The latest attack took place in Burundi’s eastern province of Ruyigi.The BBC’s Prime Ndikumagenge in Burundi said the child and her family had only just returned to their family home. Armed attackers broke into the family home and tied up the girl’s parents before shooting her in the head, local officials say.They had been among a group of about 50 people with albinism to have fled to a provincial centre because they feared for her safety.The head of the Burundi Albinos’ Association, Kasim Kazungu, says people with albinism had not suffered any discrimination until other Burundians heard about the lucrative trade in albino body parts in neighbouring Tanzania.Last week, police in south-western Tanzania arrested a man who was attempting to sell his albino wife to Congolese traders.Two mothers in western Tanzania were also attacked with machetes after gangs failed to find their albino children.

Permalink Leave a Comment

Ο Στρατηγός Γάιος Κάσσιος Λογγίνος λίγο πριν την ώρα μηδέν

November 10, 2008 at 6:15 pm (Αποσπάσματα Προσωκρατικών)

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΒΙΟΙ: ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

Άλλα ταύτα μεν ήδη που φέρει και το αυτόματον. ο  δε δεξάμενος τον φόνον εκείνον και τον αγώνα χώρος, εις ον η σύγκλητος ηθροίσθη τότε, Πομπήιου μεν εικόνα κειμένην έχων, Πομπηίου δ’ ανάθημα γεγονώς τών προσκεκοσμημένων τω θεάτρω, παντάπασιν απέφαινε δαίμονος τίνος αφηγουμένου και καλούντος εκεί την πράξιν έργον γεγονέναι. και γαρ ουν και λέγεται Κάσσιος εις τον ανδριάντα τού Πομπηίου προ της εγχειρήσεως αποβλέπων επικαλεϊσθαι σιωπή, καίπερ ουκ αλλότριος ων των Επίκουρου λόγων, αλλ’ ο καιρός ώς έοικεν ηδη τού δεινού παρεστώτος ενθουσιασμόν ενεποίει και πάθος αντί τών προτέρων λογισμών.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αλλά αυτά ίσως τα ρυθμίζει η απλή τύχη. ό­μως ο χώρος, όπου συντελέστηκε αυτός ο φόνος και ο αγώνας, και στον οποίο τότε συγκεντρώθηκε η σύγκλητος, που είχε το άγαλμα του Πομπηίου και που ήταν αφιερωματικός στον Πομπήιο για τα επιπρό­σθετα εξωραϊστικά έργα στο θέατρο, φάνηκε εντελώς ότι ήταν έργο κάποιου θεού που καθοδηγούσε και κα­λούσε εκεί για το έγκλημα. Λέγεται λοιπόν ότι ο Κάσσιος, κοιτάζοντας λίγο πριν από την ανάληψη δράσης τον ανδριάντα του Πομπηίου, ζήτησε τη βοή­θεια του σιωπηλά*, αν και δεν ήταν ξένος προς τις από­ψεις του Επικούρου- αλλά, όπως φαίνεται, η στιγμή μπροστά στο κακό που ήδη ήταν μπροστά του προκα­λούσε μέσα του ενθουσιασμό και πάθος αντί για τους προηγούμενους (Επικούρειους) προβληματισμούς.

*που ήξερε τώρα ο Πλούταρχος τι σκεφτότανε ο επικούρειος Κάσσιος, σιωπήλα από μέσα του, είναι ένα μυστήριο.

Permalink Leave a Comment

θεοποίηση νηπίου 3 ετών στο Νεπάλ

November 7, 2008 at 8:38 pm (ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ)

Ανακηρύχθηκε η νέα θεά Κουμάρι του Νεπάλ με τις ευλογίες βασιλικής δυναστείας της χώρας!

http://news.nationalgeographic.com/news/2008/11/081104-goddess-video-ap.html

Permalink Leave a Comment

ΑΙΩΝΙΟΤΗΣ

November 7, 2008 at 7:38 pm (ΔΙΑΦΟΡΑ)

Ο Ινδός Αρσούνας, βασιλεύς φιλάνθρωπος και πράος,
μισούσε ταις σφαγαίς. Ποτέ δεν έκαμνε πολέμους.
Πλην τού πολέμου ο φοβερός θεός δυσηρεστήθη —
(λιγόστεψεν η δόξα του άδειασαν οι ναοί του) —
και μπήκε με θυμό πολύ στου Αρσούνα το παλάτι.
Ό βασιλεύς φοβήθηκε και λέει «Θεέ μεγάλε
συγχώρεσε με αν δεν μπορώ ζωή να πάρω ανθρώπου».
Με περιφρόνησι ο θεός απήντησε «Από μένα
νομίζεσαι πιο δίκαιος; Με λέξεις μη γελιέσαι.
Καμμιά ζωή δεν παίρνεται. Γνώριζε πώς ποτέ του
μήτε γεννήθηκε κανείς, μήτε κανείς πεθαίνει».

Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ

Permalink Leave a Comment

ΑΙ ΚΕΝΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ

November 1, 2008 at 7:23 pm (Αποσπάσματα Προσωκρατικών)

“ΑΙ ΚΕΝΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ, ΩΣΠΕΡ ΑΙ ΔΟΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΙΩΝ, ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣΙΝ ΚΕΝΑΙ, ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΩ ΚΕΝΑΙ, ΚΑΙ ΔΥΣΠΟΡΙΣΤΟΙ ΟΥΚ ΑΠΕΟΙΚΕ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑ ΜΕΝ ΠΕΙΝΕΙΝ, ΑΙΕΙ ΔΕ ΔΙΨΑΝ. ΤΟ ΠΕΛΛΑΝ ΜΕΝ ΚΕΚΤΗΣΘΑΙ, ΜΕΤ΄ΑΝΙΩΝ Δ’, ΕΣΤΙ ΚΕΝΟΝ.”

Οι μάταιες επιθυμίες, όπως είναι η επιθυμία για δόξα και τα παρόμοια δεν είναι μόνο μάταιες. Επιπλέον είναι δύσκολο να εκπληρωθούν. Δεν διαφέρουν από το να πίνεις πολλά υγρά και να είσαι πάντα διψασμένος. Το να διαφεντεύεις την Πέλλα και συγχρόνως να ζεις μέσα στην στενοχώρια είναι ματαιότητα.

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΟΙΝΟΑΝΔΕΑΣ

Permalink Leave a Comment