“Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗ-Ελεατικός Ενισμός και Ύστερη Προσωκρατική Σκέψη”- Εκδ. ΕΝΑΛΙΟΣ

December 31, 2008 at 5:05 pm (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ) (, )

parmenides1

…Υποστηρίζω ότι ο Παρμενίδης υπερασπίζεται τον κατηγορηματικό μάλλον Ενισμό (έναν ενισμό σχετικό με τη φύση ή το είδος) παρά τον αριθμητικό ενισμό (έναν ενισμό των πραγμάτων). Αριθμητικός ή απόλυτος ενισμός είναι η άποψη ότι υπάρχει μόνον ένα πράγμα, και αυτός είναι ο ενισμός ο οποίος αποδίδεται κατά παράδοση στον Παρμενίδη. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αναφορές, αντιδιαστέλλω τον αριθμητικό ενισμό τόσο με τον υλικό ενισμό όσο και με αυτό που αποκαλώ κατηγορηματικό ενισμό. Ο υλικός ενισμός, η άποψη ότι όλα είναι ή προέρχονται από μία και μόνη ύλη, είχε αποδοθεί από τον Αριστοτέλη στους πρώτους Έλληνες στοχαστές. Ο ενισμός τον οποίον εγώ αποδίδω στον Παρμενίδη δεν είναι τίποτε απ’ αυτά, αλλά ένας ενισμός για τη φύση ή την ουσία ενός πράγματος. Ότι πραγματικά εστί, πρέπει να είναι μια απόλυτη ενότης, το όλον ενός μόνου είδους. Επιχειρηματολογώντας υπέρ αυτού του ενισμού, φρονώ ότι «κάθε πράγμα το οποίον εστί, μπορεί να είναι μόνον ένα πράγμα. Μπορεί να εμπεριέχει μόνον το ένα κατηγόρημα που υποδεικνύει το εόν, «αυτό που είναι», και να το φέρει με έναν ιδιαίτερα ισχυρό τρόπο. Για να αποτελεί μια γνήσια οντότητα ένα πράγμα, πρέπει να είναι μια κατηγορηματική οντότητα, με μία και μόνη εξήγηση του εόν , αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να υπάρχει μόνο ένα τέτοιο πράγμα». Αν και δεν είμαι απολύτως ικανοποιημένη με τον όρο «κατηγορηματικός ενισμός», δεν είμαι βεβαία αν κάποιος άλλος όρος θα ήταν ακριβέστερος………….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: