Θέλει ο Θεός να αποτρέψει το Κακό;

January 3, 2009 at 4:55 pm (MOTIVATIONAL)

Αν θέλει και δεν μπορεί τότε δεν είναι παντοδύναμος.

Αν μπορεί και δεν θέλει τότε είναι μοχθηρός.

Αν και θέλει και μπορεί τότε γιατί υπάρχει το Κακό;

Αν ούτε θέλέι ούτε μπορεί τότε για τον λέμε “Θεό”;

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: