Η ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

March 9, 2010 at 5:17 pm (ΔΙΑΦΟΡΑ) ()

Θα γίνει τώρα τούτο, κ’ έπειτα εκείνο

και πιο αργά, σε μια ή δυό χρονιές (ως κρίνω),

τέτοιες θα είν’ η πράξεις, τέτοιοι θαν’ οι τρόποι.

Δεν θα φροντίσουμε για μακρυνό κατόπι.

Για το καλλίτερον ημείς θα προσπαθούμε.

Και όσο προσπαθούμε, τόσο θα χαλνούμε,

θα μπλέκουμε τα πράγματα, ως να βρεθούμε

σε άκρα σύγχυσι. Και τότε θα σταθούμε.

Θα ήν’ η ώρα οι θεοί να εργασθούνε.

Έρχονται πάντοτ’ οι θεοί. Θα καταιβούνε

από τες μηχανές των, και τους μέν θα σώσουν,

τους δε βίαια, ξαφνικά θα τους σηκώσουν

από την μέση. και σαν φέρουνε μια τάξι

θα αποσυρθούν.- Κ’  έπειτα αυτός τούτο θα πράξη,

τούτο εκείνος. και με τον καιρόν οι άλλοι

τα ιδικά των. Και θα αρχίσουμε και πάλι.

Κ.Π. ΚΑΦΑΒΗΣ 1899

Advertisements

Permalink Leave a Comment