Η ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

March 9, 2010 at 5:17 pm (ΔΙΑΦΟΡΑ) ()

Θα γίνει τώρα τούτο, κ’ έπειτα εκείνο

και πιο αργά, σε μια ή δυό χρονιές (ως κρίνω),

τέτοιες θα είν’ η πράξεις, τέτοιοι θαν’ οι τρόποι.

Δεν θα φροντίσουμε για μακρυνό κατόπι.

Για το καλλίτερον ημείς θα προσπαθούμε.

Και όσο προσπαθούμε, τόσο θα χαλνούμε,

θα μπλέκουμε τα πράγματα, ως να βρεθούμε

σε άκρα σύγχυσι. Και τότε θα σταθούμε.

Θα ήν’ η ώρα οι θεοί να εργασθούνε.

Έρχονται πάντοτ’ οι θεοί. Θα καταιβούνε

από τες μηχανές των, και τους μέν θα σώσουν,

τους δε βίαια, ξαφνικά θα τους σηκώσουν

από την μέση. και σαν φέρουνε μια τάξι

θα αποσυρθούν.- Κ’  έπειτα αυτός τούτο θα πράξη,

τούτο εκείνος. και με τον καιρόν οι άλλοι

τα ιδικά των. Και θα αρχίσουμε και πάλι.

Κ.Π. ΚΑΦΑΒΗΣ 1899

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: